Xem bảng giá cà phê ngày 11/10/2016 trực tuyến, giá cà phê ngày 11/10/2016 tăng nhẹ 300,000 đồng/tấn lên 42,3 triệu đồng/tấn, giá cà phê 11/10/2016 tại thị trường Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 11/10/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2017 +16(0.8%)
Cà phê NewYork(05/16) 152.85 +4.85(3.28%)
FOB (HCM) 1,937 Trừ lùi:-80
Đắk Lăk 42,300 +300
Lâm Đồng 41,500 +300
Gia Lai 42,300 +300
Đắk Nông 42,000 +300
Arabica vùng cao 85,200 0
Arabica vùng thấp 55,000 0
Hồ tiêu 148,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,265 0

Giá cà phê hôm nay 11/10/2016 nhân xô Đắk Lắk tăng nhẹ 300,000 đồng/tấn lên 42,3 triệu đồng/tấn lên ở mức 42 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 11/10/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 15 USD từ 1.906 USD/tấn hôm qua lên 1.921 USD/tấn. Giá cà phê ngày 11/10/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 12-17 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 15 USD/tấn lên 2.001 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 1/2017 giá tăng 17 USD/tấn lên 2.029 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 14 USD/tấn lên 2.035 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 12 USD/tấn lên 2.037 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tăng 1,6-1,65 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 1,6 cent/pound lên 148 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 1,6 cent/pound lên 151,35 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 1,6 cent/pound lên 153,3 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 7/2017 giá tăng 1,65 cent/pound lên 155,1 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 11/10/2016