Vui cười cùng cánh mày râu khuyên trẻ trâu đừng lấy vợ. Gặm 1 khối căm hờn trong nhà bếp. Ta ngồi chờ khi nồi nước gần sôi...

Câu đối Ảnh girl xinh

1. Anh khuyên các chú đừng lấy vợ

290dc1c3-ee30-43af-801c-adf696f959bb.jpg

2. Valentine chả có gì hay

4bd1ed34-454a-479d-848f-d581618b448a.jpg