Tin tức - Việt Nam trong hội nghị Đối ngoại đa phương thế kỷ 21. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng, khẳng định những đóng góp to lớn của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam chủ động đóng góp xây dựng luật chơi chung

Hội nghị "Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội ngày 12/8, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trong đó có nhiều diễn giả là chính khách hàng đầu của thế giới (như: nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Pascal Lamy; nguyên Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jayantha Dhanapala; nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo) cùng nhiều nhà ngoại giao Việt Nam dày dạn kinh nghiệm về đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại đa phương. Hội nghị là dịp tổng kết chặng đường gần 30 năm đối ngoại đa phương của Việt Nam, đánh giá thành tựu cũng như đúc rút bài học kinh nghiệm về đa phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng, khẳng định những đóng góp to lớn của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Việt Nam cần phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành trong hoạt động đối ngoại nói chung và trong triển khai đối ngoại đa phương, nhất là chuyển mạnh từ tư duy "tham gia tích cực" sang "chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung".

"Hành xử đúng đắn không phải chỉ nêu vấn đề chủ quyền của quốc gia mình mà còn là lợi ích của các nước khác, trong đó đặc biệt là an ninh của khu vực và thế giới.

Trung Quốc đưa ra ý kiến: gác tranh chấp để cùng phát triển. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận điều này khi cùng thống nhất xác định tranh chấp ở đâu, theo đúng luật pháp quốc tế, không được đơn phương, đặc biệt là không được dùng vũ lực, hoặc vũ lực trá hình".

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

"...Tôn trọng luật pháp quốc tế là nền tảng bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển bền vững. Các quốc gia không phân biệt lớn-nhỏ, giàu-nghèo đều phải tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chuẩn mực, quy định của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc"

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao VN Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69, ngày 27/9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị "Đối ngoại đa phương thế kỷ 21":

Trong triển khai đối ngoại đa phương, Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy "tham gia tích cực" sang "chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung".

Theo: tapchibien.vn