Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em. Đại diện Phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2013 công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em của Thành phố được đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được mở rộng cả về khám chữa bệnh lẫn dự phòng. Đặc biệt, công tác khám chữa bệnh cho trẻ em ngày càng được coi trọng.

Chân dung thành đạt Khoa học công nghệ

Theo đó, đã có gần 98% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế; Hơn 1,48 triệu thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi (bao gồm cả trẻ thường trú và tạm trú) với tổng số tiền là hơn 76 tỉ đồng; 65 em được hỗ trợ mổ tim miễn phí, 10 em nhận được hỗ trợ khám sàng lọc; hơn 30.000 trẻ em nghèo được miễn giảm học phí...

Bên cạnh đó, năm 2013 cũng là năm thứ 3 thành phố thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em (gồm 25 chỉ tiêu). Đến nay thành phố đã có 308/322 xã phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em chiếm tỷ lệ 96%.

Tuy nhiên, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em tại thành phố vẫn còn những tồn tại những khó khăn như vẫn còn những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, sử dụng lao động trẻ em, xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn tới tử vong, trẻ em bị lợi dụng đi lang thang ăn xin.

Việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ còn nhiều khó khăn và chưa đồng bộ do chưa được hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện các chỉ tiêu. Bên cạnh đó, người dân và một số cơ quan chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này; nguồn lực của một số địa phương còn hạn chế nên việc thúc đẩy xây dựng môi trường an toàn cho trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cụ thể trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em như phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xuống dưới 4,4%; giảm 30% số trẻ em bị bạo lực; phấn đấu đạt tỷ lệ 98% số phường xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em...

Để giải quyết những khó khăn trên Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho rằng, trước mắt cần nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em tại cở sở bằng cách phối hợp với các cơ quan ban ngành để tăng mức phụ cấp và chế độ thù lao cho nhân viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở sơ sở để đảm bảo tính bền vững và phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách liên quan, huy động sử dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Mặt khác, cần tăng cường sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

nguồn: xalo.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký