Trực tiếp Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 ngày 30/3 THVL1 trọn bộ

Wed, 30/03/2016 3:36 pm,GMT+7

Trực tiếp Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 ngày 31/3 THVL1 trọn bộ. Nội dung Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 khi Shangun hỏi về cuộc sống hiện tại của gia đình Raman. Đón xem Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 ngày 30/3 vào 17h hàng ngày.

Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+295 (đang cập nhật...)

 Giới thiệu phim:

Diễn biến Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 Ruhi nói tôi đã nói với bạn về Dadi parathas, Ishita làm parathas và đưa cho Raman, có lẽ họ đang làm phim để cứu chúng ta khỏi vấn đề, ​​như Shagun và Ishita đã làm bộ phim để giải quyết một vấn đề. 

Trong tập phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 Shagun được vui mừng. Ruhi hỏi bà Bhalla không được nói cho bất cứ ai. Bà Bhalla cho biết bí mật gia đình của chúng tôi của mình, Sarika và Niddhi không nên biết điều này. Cô ấy đi. Shagun mỉm cười hạnh phúc. Bà Bhalla cho biết tin tốt này để Amma.

Trong tập phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 295+296 Amma hạnh phúc khóc. Amma nói với Appa rằng Shanaya là Ishita. Appa khóc và nói rằng Bala Shanaya là Ishu của chúng tôi. Bala hỏi gì, Ishu của chúng tôi và được vui mừng. Anh ta nói này để Vandu, trong khi bà Bhalla đi đến nói với ông Bhalla. Bala nói Ruhi là chắc chắn về nó, đó là Shanaya Ishu của chúng tôi. Vandu vui vẻ ôm Bala. 

  Nội dung tổng hợp

Video: topphimhot.net