Cách tránh thai tự nhiên (phương pháp Ogyno) là một phương pháp ngừa thai bằng cách theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của bạn nữ nhằm xác định được ngày rụng trứng – thời gian mà nếu giao hợp thì có khả năng thụ thai cao (thời kỳ không an toàn) để tránh giao hợp trong những ngày này hoặc dùng một biện pháp bổ trợ khác (như bao cao su...) trong thời gian này.

>>Thực phẩm tránh thai, Những thực phẩm có khả năng ngừa thai

>>Đặt vòng trành thai, Lưu ý khi tránh thai bằng cách đặt...

>>Các cách tránh thai phù hợp với thanh thiếu niên

tranh-thai-bang-tinh-vong.pngVí dụ bản tính ngày an toàn

Lưu ý quan trọng:

Phương pháp này chỉ nên áp dụng với các bạn nữ có chu kì kinh đều.Khuyến khích theo dõi ít nhất là 8 chu kì kinh nguyệt của bạn trước khi áp dụng phương pháp này (12 chu kì càng tốt).Không áp dụng phương pháp này nếu tất cả chu kì kinh nguyệt của bạn ít hơn 27 ngày. Ngày không an toàn là ngày các bạn rụng trứng – khả năng có thai cao. Ngày an toàn là ngày các bạn không rụng trứng – khả năng có thai thấp. Phương pháp này không hiệu quả 100% – nên các bạn nên áp dụng kèm theo biện pháp tránh thai an toàn hơn như: dùng bao cao su để đạt hiệu quả cao hơn. Đây chỉ là thông tin tham khảo thêm, các bạn nên hỏi rõ ý kiến chuyên môn của các bác sĩ để biết thêm chi tiết.

Cách tính:

1. Tìm ngày không an toàn đầu tiên trong tháng:

Xác định chu kì ngắn nhất của bạn (a).Lấy số chu kì đó trừ đi 18 (a' = a – 18).Đếm từ ngày bạn bắt đầu có kinh (a') ngày để xác định ngày không an toàn đầu tiên trong tháng.

2. Tìm ngày không an toàn cuối cùng trong tháng:

Xác định chu kì dài nhất của bạn (b).Lấy số chu kì đó trừ đi 11 (b' = b – 11).Đếm từ ngày bạn bắt đầu có kinh (b') ngày để xác định ngày không an toàn cuối cùng trong tháng.

3. Các ngày còn lại là ngày an toàn.

bang-tinh-chu-ki-rung-trung.jpgVí dụ cho dễ hiểu nào

Chu kì ngắn nhất của bạn là 26 ngày (a = 26)Chu kì dài nhất của bạn là 30 ngày (b = 30)

Bảng tính chu kì trứng rụng. Đặt trường hợp bạn bắt đầu có kinh ngày 4.

1. Ngày không an toàn đầu tiên trong tháng là:

Lấy chu kì ngắn nhất trừ 18 ( a' = a – 18) -> a' = 26 – 18 = 8 Đếm từ ngày bạn bắt đầu có kinh 8 ngày để xác định ngày không an toàn đầu tiên trong tháng.

2. Ngày không an toàn cuối cùng trong tháng là:

Lấy chu kì dài nhất trừ 11 ( b' = b – 11) -> b' = 30 – 11 = 19Đếm từ ngày bạn bắt đầu có kinh 19 ngày để xác định ngày không an toàn cuối cùng trong tháng.

3. Các ngày còn lại là ngày an toàn.

Lời kết:
Tuy chỉ là thông tin tham khảo thêm, nhưng hy vọng bài viết sẽ cung cấp thêm cho các bạn thông tin hữu ích trong việc tránh thai an toàn. Mọi vấn đề liên quan các bạn đừng ngại comment bên dưới.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký