Một số các đoạn video phổ biến nhất trong năm, bao gồm cả Olympic điên rồ, lời xin lỗi của âm nhạc của Nick Clegg; audition khí tượng của Thái tử Charles, và nhảy vào lịch sử Felix Baumgartner. Ở những nơi khác Boris Johnson bị bắt trên zipwire; Sacha Baron-Cohen tràn Kim Jong-il, Jeremy Hunt mất chuông của mình, Joey Barton thử giọng cho 'Allo' Allo, và tất cả mọi người khác kênh Gangnam (US)