Tóc nam, Kiểu tóc undercut phong cách pompadour cho bạn. Tóc Đẹp giới thiệu kiểu tóc undercut theo xu hướng cổ điển pompadour kết hợp phong cách eclectic hiện đại.

Phong cách eclectic được biết tới trong thế giới nghệ thuật là sự giao hòa của nhiều trường phái khác nhau, những xu hướng khác nhau. Nơi gặp gỡ của những giá trị quá khứ và hiện tại.

kieu-toc-undercut-1-.jpg

kieu-toc-undercut-2-.jpg

kieu-toc-undercut-3-.jpg

kieu-toc-undercut-4-.jpg

kieu-toc-undercut-5-.jpg

kieu-toc-undercut-6-.jpg

kieu-toc-undercut-7-.jpg

Theo tocdep.vn