Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Thủy Lợi hệ Chính quy năm 2016

Sat, 16/07/2016 11:27 am,GMT+7

Trong kỳ thi xét tuyển ĐH chính quy năm 2016, trường ĐH Thủy Lợi sẽ xét tuyển 3120 chỉ tiêu đủ điều kiện với các ngành học kỹ thuật công trình, kỹ thuật công trình xây dựng, quản ký xây dựng, kỹ thuật tài nguyên nước...

>> Cụm thi đã gửi kết quả thi THPT Quốc gia 2016 sớm nhất

>> Hướng dẫn xem điểm thi THPT 2016 nhanh nhất tại điểm thi 24h

                         BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Số:   604 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 06 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2016

 Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

Tổng chỉ tiêu toàn trường: 3700

I.   Tại Hà Nội (TLA)

Tổng chỉ tiêu: 3120

Xét tuyển theo nhóm trường GX (Xem thông tin tuyển sinh theo nhóm trường GX tại http://tsgx.vn

Thông tin chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

   

STT

 Tên trường, 

Ngành học

Mã ngành/ nhóm ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


1

Kỹ thuật công trình thủy

KT01

TOÁN, Lý, Hóa
hoặc
TOÁN, Lý, Tiếng Anh
hoặc
TOÁN, Hóa, Tiếng Anh

300 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức xét tuyển Theo nhóm trường (GX), do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì, dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) các tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Tiếng Anh. Riêng ngành Kỹ thuật hóa học xét các tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Sinh hoặc Toán, Hóa, Tiếng Anh. Các môn tính hệ số 1.

- Cách thức đăng ký xét tuyển:

+ Đăng ký trực tuyển qua hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khuyến khích theo hình thức này)

+ Gửi đơn đăng ký qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

+ Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Thủy Lợi hoặc một trong số 12 trường trong nhóm GX.  
- Điểm trúng tuyển: Điểm xét tuyển theo ngành.
- Chương trình và phương thức đào tạo
+ Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm; riêng 05 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm là 4 năm.
+ Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.
+ Chương trình đào tạo: Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.
+ Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.
- Giới thiệu về chương trình tiên tiến: 
+ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy.
+ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy
+ Điểm xét tuyển lớn hơn 2 điểm so với ngưỡng đảm bảo chất lượng của bộ giáo dục và đào tạo quy định.
+ Sau khi thí sinh trúng tuyển CTTT, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 01 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.
+ Điều kiện tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển tương tự như chương trình truyền thống nêu ở trên.
Thông tin chi tiết xem tại website của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.tlu.edu.vn


2

Kỹ thuật công trình xây dựng

KT02

290


3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

KT03

190


4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

KT04

120


5

Quản lý xây dựng

KT05

140


6

Kỹ thuật tài nguyên nước

KT06

210


7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

KT07

50


8

Kỹ thuật công trình biển

KT08

70


9

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

KT09

70


10

Cấp thoát nước

KT10

120


11

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô)

KT11

210


12

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa)

KT12

140


13

Kỹ thuật môi trường

KT13

140


14

Thủy văn

KT14

70


15

Công nghệ thông tin

KT15

210


16

Hệ thống thông tin

KT16

70


17

Kỹ thuật phần mềm

KT17

70


18

Quản trị kinh doanh

QL01

120


19

Kế toán

QL02

210


20

Kinh tế

QL03

100


21

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

KT18

100


22

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 

KT19

50


23

Kỹ thuật hóa học

KT20

TOÁN, Lý, Hóa
hoặc
TOÁN, Hóa, Sinh hoặc
TOÁN, Hóa, Tiếng Anh

70

 

 II.   Tại Hồ Chí Minh (TLS)

Tổng chỉ tiêu: 580

Thông tin chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT

 

Tên trường, 
Ngành học

 

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(5)

(6)

1

Kỹ thuật công trình thủy

D580202

TOÁN, Lý, Hóa
hoặc
TOÁN, Lý, Tiếng Anh
hoặc
TOÁN, Hóa, Tiếng Anh

 

 

140

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ đại học: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) các tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Tiếng Anh. Các môn tính hệ số 1.
+ Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào trường,  điểm xét tuyển theo ngành.
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào CS2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Chương trình và phương thức đào tạo
+ Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm.
+ Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.
+ Chương trình đào tạo Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.
+ Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết xem tại website của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.tlu.edu.vn

 

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

140

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

70

4

Kỹ thuật tài nguyên nước

D580212

70

5

Cấp thoát nước

D110104

70

6

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

90

 Thông tin liên hệ:

-   Tại Hà Nội:

Trường Đại học Thủy Lợi

Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.3563.1537, 04.3852.4529           Fax: 04.35638923

Website: www.tlu.edu.vn

-   Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Cơ sở 2 trường Đại học Thủy Lợi

Số 2 - Đường Trường Sa - P.17 - Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35140608:     Fax: 08.38400542

Website: www.tlu.edu.vn

.Nơi nhận:

- ĐU, BGH(để b/c);

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

Nguyễn Quang Kim

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Số:   604 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 06 năm 2016 

 
Nguồn: http://www.tlu.edu.vn/Trangtin/tabid/89/catid/536/item/6867/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016.aspx

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký