Thế cờ trướng khai cuộc: Thế pháo đầu phá mã quỳ (biến 4). Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu về biến 4 trong thế cờ khai cuộc pháo đầu phá bình phong mã. Thế cờ này là thế rất hay trong khai cuộc, cờ thủ biết khai thác, tận dụng sẽ cướp được lợi thế trước đối thủ của mình.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký