Thế cờ tướng này xuất hiện trong ván đấu giữa hai danh thủ cờ tướng là Diêm Văn Thanh và Liễu Đại Hoa tại giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 1990. Trong ván đấu này chỉ trong 5 nước khai cuộc mở màn Diêm đã phế Mã sau đó tấn công tuyệt hay và đánh bại đối thủ chỉ trong 23 nước. Ván cờ là một trong những ví dụ mẫu mực nhất cho nghệ thuật giăng bẫy trong khai cuộc.

VIDEO BÌNH CỜ: