Thủ tướng đã phê duyệt khoản ngân sách 200 triệu USD (4 nghìn tỉ đồng) để đóng tiếp 4 tàu tuần tra lớp DN-2000 cải tiến (KN-2011) cho lực lượng kiểm ngư trong năm 2015. Giá mỗi tàu ước tính vào khoảng 50 triệu USD (1 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, trong năm 2015, sẽ có thêm 15 tàu tuần tra tầm trung (1000 tấn) được đóng mới cho lực lượng Kiểm ngư. Nó sẽ giúp lực lượng Kiểm ngư có đội tàu lớn, hiện đại và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo Nghị định 76 của Chính phủ mới ban hành, kể từ ngày 15/9, lực lượng kiểm ngư và tàu kiểm ngư sẽ được trang bị vũ khí quân dụng, gồm súng trung liên, đại liên, súng 14,5mm còn kiểm ngư viên, thuyền viên cũng được sử dụng súng ngắn, tiểu liên. Việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng trong lực lượng kiểm ngư thực hiện theo các quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

tau-kiem-ngu-viet-nam-1-.bmp

 

Cùng với tàu KN -781 ban giao trước đó và hệ thống các tàu kiểm ngư khác của Việt Nam, tàu KN 782 là tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam, mới được bàn cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam hôm 30/7, sẽ giúp ngư dân an tâm bám biển.

tau-kiem-ngu-viet-nam-45-.bmp

KN-782 là tàu hiện đại nhất Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ tháng 10/2012. Tàu dài 90,5 m, rộng 14 m, chiều cao mạn 7 m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn.

tau-kiem-ngu-viet-nam-34-.bmp

Tàu được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực ở vòng quay 1.800 vòng/phút lai 2 chân vịt biến bước cho phép chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

tau-kiem-ngu-viet-nam-24-.bmp

Tàu KN-782 có tính năng cơ động rất cao, có hệ thống két chứa dầu và nước ngọt dung tích lớn, có khu vực cứu nạn, y tế hiện đại và các tính năng ưu việt khác đảm bảo sẽ là phương tiện tuần tra thực thi pháp luật, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vô cùng hiệu quả trên vùng biển Việt Nam.

tau-kiem-ngu-viet-nam-35-.bmp

tau-kiem-ngu-23-.png

Tàu Kiểm Ngư 782 có sân đỗ trực thăng.

tau-kiem-ngu-22-.png

Các loại máy móc hiện đại được ứng dụng trên tàu KN 782.

tau-kiem-ngu-41-.png

Hệ thống màn hình quan sát toàn bộ hoạt động của tàu và xung quanh tàu

tau-kiem-ngu-52-.png

Hệ thống phao cứu sinh tự thổi trên tàu KN 781

tau-kiem-ngu-28-.png

Xuồng cứu sinh được trang bị trên KN 782.

tau-kiem-ngu-18-.png

Hệ thống tời và neo dùng để kéo, giữ các tàu khác khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn - Ảnh: Đ.H.

Nguồn tapchibien.vn

Tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam

Thủ tướng đã phê duyệt khoản ngân sách 200 triệu USD (4 nghìn tỉ đồng) để đóng tiếp 4 tàu tuần tra lớp DN-2000 cải tiến (KN-2011) cho lực lượng kiểm ngư trong năm 2015. Giá mỗi tàu ước tính vào khoảng 50 triệu USD (1 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, trong năm 2015, sẽ có thêm 15 tàu tuần tra tầm trung (1000 tấn) được đóng mới cho lực lượng Kiểm ngư. Nó sẽ giúp lực lượng Kiểm ngư có đội tàu lớn, hiện đại và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Theo Nghị định 76 của Chính phủ mới ban hành, kể từ ngày 15/9, lực lượng kiểm ngư và tàu kiểm ngư sẽ được trang bị vũ khí quân dụng, gồm súng trung liên, đại liên, súng 14,5mm còn kiểm ngư viên, thuyền viên cũng được sử dụng súng ngắn, tiểu liên. Việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng trong lực lượng kiểm ngư thực hiện theo các quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long đã tổ chức bàn giao tàu kiểm ngư KN-782 cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Cùng với tàu 781, tàu 782 là tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Tàu kiểm ngư KN 781 đã bàn giao ngày 30/6 và hệ thống các tàu kiểm ngư khác của Việt Nam, tàu KN 782 sẽ giúp ngư dân an tâm bám biển.

Cùng với tàu KN -781 ban giao trước đó và hệ thống các tàu kiểm ngư khác của Việt Nam, tàu KN 782 là tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam, mới được bàn cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam hôm  30/7,  sẽ giúp ngư dân an tâm bám biển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu KN-782 là tàu hiện đại nhất Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ 20/10/2012, tàu có chiều dài 90,5m, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn.

KN-782 là tàu hiện đại nhất Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ tháng 10/2012. Tàu dài 90,5 m, rộng 14 m, chiều cao mạn 7 m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn.

 

Tàu được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực ở vòng quay 1.800 vòng/phút lai 2 chân vịt biến bước cho phép chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Tàu được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực ở vòng quay 1.800 vòng/phút lai 2 chân vịt biến bước cho phép chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

 

  Tàu KN-782 có tính năng cơ động rất cao, có hệ thống két chứa dầu và nước ngọt dung tích lớn, có khu vực cứu nạn, y tế hiện đại và các tính năng ưu việt khác đảm bảo sẽ là phương tiện tuần tra thực thi pháp luật, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vô cùng hiệu quả trên vùng biển Việt Nam.

Tàu KN-782 có tính năng cơ động rất cao, có hệ thống két chứa dầu và nước ngọt dung tích lớn, có khu vực cứu nạn, y tế hiện đại và các tính năng ưu việt khác đảm bảo sẽ là phương tiện tuần tra thực thi pháp luật, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vô cùng hiệu quả trên vùng biển Việt Nam.

 

Trên tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam

 

Tàu Kiểm Ngư 782 có sân đáp trực thăng.

Tàu Kiểm Ngư 782 có sân đỗ  trực thăng.

 

Các loại máy móc hiện đại được ứng dụng trên tàu KN 782.

Các loại máy móc hiện đại được ứng dụng trên tàu KN 782.

Hệ thống màn hình quan sát toàn bộ hoạt động của tàu và xung quanh tàu

 

 

 

 

Hệ thống phao cứu sinh tự thổi trên tàu KN 781

 

Xuồng cứu sinh được trang bị trên tàu KN 782.

Xuồng cứu sinh được trang bị trên KN 782.

 

 

 

 

 

 

Hệ thống tời và neo dùng để kéo, giữ các tàu khác khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn - Ảnh: Đ.H.