Nếu nhìn nhận về người lãnh đạo thì Tào Tháo quả thật là một bậc kỳ tài về binh lược. Nhưng cái tài của ông được sử dụng vào chí hướng bất thiện, không hợp lòng dân, không thuận theo ý trời thì thử hỏi sao lại không thất bại cho được.

Đồng thời, trong binh lược, Tào Tháo tuy thông minh nhưng quá đa nghi, lúc nào cũng e dè dẫn đến tâm bất an, nhiễu loạn đưa đến các quyết định sai lầm.

Nhớ đoạn quân Tào đuổi theo đoàn hộ binh của gia đình Lưu Bị, lúc này đoàn quân của Lưu Bị đã thất thế, khi Tào Tháo dẫn binh đến truy sát Lưu Bị thì bị người anh em Trương Phi của Lưu Bị chặn lại ở cầu Trường Bản, tương quan lực lượng lúc này nếu bị Tào Tháo đánh thì Trương Phi chỉ có nước phải thoái lui nhưng nhờ mưu lược.

Trương Phi đã dũng cảm vì Chúa quên thân một mình một ngựa thách đấu tử chiến với các binh tướng của quân Tào, khiếp vía trước trước khí phách quá dũng mãnh của Trương Phi đồng thời lo sợ bị mai phục mà Tào Tháo phải bỏ chạy cùng 50 vạn binh mã.

Vì tính quá đa nghi của mình mà Tào tháo đã mất đi một cơ hội quá lớn, nếu lúc này mà quân Tào tấn công quyết liệt thì đừng nói tới 1 Trương Phi mà có 100 Trương Phi cũng chưa chắc địch nổi.Quay lại thực tế, trong kinh doanh cũng vậy hễ làm ăn mà cứ đa nghi làm gì cũng sợ thất bại thì chưa làm gì được thì chúng ta đã thất bại từ trong suy nghỉ rồi nói gì đến thực hiện.

Hễ xác định một việc kinh doanh có khả thi thì mình nên tập trung kiên định theo đuổi mục tiêu, tập trung tất cả nguồn lực để thực hiện.Dẫu nếu không thành công thì mình cũng không phải hối tiếc về những gì đã làm cũng như xem đó là khoảng chi phí phải đánh đổi để học được một kinh nghiệm xương máu.

Nguồn: facebook.com/TS.LeThamDuong

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký