Những sự cố giả định khi người tham gia giao thông có thể mắc phải khi áp dụng quy định xử phạt vượt đèn vàng tương đương lỗi vượt đèn đỏ trong Nghị định 46.

Bị xe sau đâm vào khi dừng đèn vàng đột ngột, cố tăng ga khi đèn còn xanh để tránh vượt đèn vàng gây tai nạn, vượt đèn vàng do không nắm rõ luật là những sự cố giả định khi áp dụng quy định xử phạt vượt đèn vàng tương đương lỗi vượt đèn đỏ trong Nghị định 46.

 

Nguồn:tinmoi24.net

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký