Quy định miễn phí khi đổi tiền rách, hỏng. Thay vì mất phí 3-4%, tới đây người dân đổi tiền rách, hỏng sẽ không bị mất phí, đây là quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Theo quy định, tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan) là tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhòe, bẩn, cũ; rách rời hay liền mảnh được can dán lại nhưng còn nguyên tờ tiền...

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân khách quan và bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN, các đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Thay vì mất phí 3-4%, tới đây người dân đổi tiền rách, hỏng sẽ không bị mất phí, đây là quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký