Pokemon Go - Xem thông số skill của Pikachu và Raichu. Pikachu không phải là loài có tiềm năng chiến đấu hàng đầu nhưng các chiêu thức (skill) mà Pikachu có thể học được thì vẫn có thế mạnh riêng.​

Spark ("skill" thường)
Hệ "skill": Electric.

+ Tấn công mạnh hơn (gấp 1,25 lần) với các hệ: Flying, Water.

+ Sức tấn công suy giảm (còn 0,8 lần) với các hệ: Dragon, Electric, Grass, Ground.

Lợi thế: Vì "skill" cùng hệ Electric với Raichu nên sức công phá được tăng 1,25 lần.

Sức công phá mỗi giây (DPS): 10.

Thời gian thi triển: 0,7 giây.

Nạp năng lượng: 4.

Thunder Shock ("skill" thường)
Hệ "skill": Electric.

+ Tấn công mạnh hơn (gấp 1,25 lần) với các hệ: Flying, Water.

+ Sức tấn công suy giảm (còn 0,8 lần) với các hệ: Dragon, Electric, Grass, Ground.

Lợi thế: Vì "skill" cùng hệ Electric với Raichu nên sức công phá được tăng 1,25 lần.

Sức công phá mỗi giây (DPS): 8,33.

Thời gian thi triển: 0,6 giây.

Nạp năng lượng: 7.

Brick Break ("skill" đặc biệt)
Hệ "skill": Fight.

+ Tấn công mạnh hơn (gấp 1,25 lần) với các hệ: Dark, Ice, Normal, Rock, Steel.

+ Sức tấn công suy giảm (còn 0,8 lần) với các hệ: Bug, Fairy, Flying, Poison, Psychic, Ghost.

Lợi thế: Không có lợi thế thêm vì "skill" không cùng hệ Electric với Raichu.

Sức công phá mỗi giây (DPS): 18,75.

Thời gian thi triển: 1,6 giây.

Sức công phá: 30.

Năng lượng cần: 33.

Thunder ("skill" đặc biệt)
Hệ "skill": Electric.

+ Tấn công mạnh hơn (gấp 1,25 lần) với các hệ: Flying, Water.

+ Sức tấn công suy giảm (còn 0,8 lần) với các hệ: Dragon, Electric, Grass, Ground.

Lợi thế: Vì "skill" cùng hệ Electric với Raichu nên sức công phá được tăng 1,25 lần.

Sức công phá mỗi giây (DPS): 23,26.

Thời gian thi triển: 4,3 giây.

Sức công phá: 100.

Năng lượng cần: 100.

Thunder Punch ("skill" đặc biệt)
Hệ "skill": Electric.

+ Tấn công mạnh hơn (gấp 1,25 lần) với các hệ: Flying, Water.

+ Sức tấn công suy giảm (còn 0,8 lần) với các hệ: Dragon, Electric, Grass, Ground.

Lợi thế: Vì "skill" cùng hệ Electric với Raichu nên sức công phá được tăng 1,25 lần.

Sức công phá mỗi giây (DPS): 16,67.

Thời gian thi triển: 2,4 giây.

Sức công phá: 40.

Năng lượng cần: 33.

Pikachu không phải là loài có tiềm năng chiến đấu hàng đầu nhưng các chiêu thức (skill) mà Pikachu có thể học được thì vẫn có thế mạnh riêng.​

Skill của Pikachu - Raichu trong Pokemon Go có lợi điểm gì?

+ Nhìn qua thông số chúng ta có thể thấy ngay một trong những lợi thế của Raichu là có thể học khá nhiều "skill" mạnh cùng hệ điện Electric nên sức công phá thường sẽ được tăng trưởng.
+ Một lợi điểm nữa của "skill" hệ Electric là khắc chế được các loài hệ Flying và hệ Water. Đặc biệt với những loài hệ kép Flying/Water như Gyarados thì sức công phá sẽ tăng thêm gấp rưỡi, nếu không thì "skill" hệ Electric của Raichu cũng sẽ khắc chế được không ít loài mạnh như Charizard (Flying), Blastoise (Water), Golduck (Water), Poliwrath (Water), Slowbro (Water) hay Vaporeon (Water). Tất nhiên khả năng khắc chế cũng tùy tình hình "level" thực tại của Raichu và đối thủ.
+ Trong 2 "skill" thường của Raichu thì Spark có vẻ mạnh hơn nhưng Thunder Shock lại nạp năng lượng cho "skill" đặc biệt nhanh hơn.
+ Trong 2 "skill" đặc biệt thì Thunder có sức công phá mạnh hơn hẳn nhưng Thunder Punch lại được lợi thế là không cần nhiều năng lượng đã có thể xuất chiêu và chiêu thi triển nhanh.

Bài toán này có vẻ giống như lựa chọn giữa Body Slam và Hyper Beam của Snorlax, và có vẻ như khi thực chiến thì Thunder Punch sẽ hữu dụng hơn trong đánh chiếm Gym còn Thunder sẽ dùng để phòng thủ Gym.
+ Lưu ý rằng nếu Raichu có "skill" đặc biệt là Thunder thì "skill" thường nên là Thunder Shock để khắc phục hạn chế về tốc độ.

Theo - http://diendan.gamethu.net/threads/thong-so-skill-cua-pikachu-raichu-trong-pokemon-go.882789/ -

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký