Pointcut - Kiểu tóc nam đẹp cho người đội mũ bảo hiểm. Tóc Đẹp giới thiệu kiểu tóc nam đẹp pointcut dành cho các bạn hay phải đội mũ bảo hiểm nhưng không muốn xuất hiện với mái tóc xẹp lép do sức nặng của mũ tạo ra.

Tóc được tạo xoăn phồng bằng bằng công nghệ uốn tóc, vì vậy khi bỏ mũ ra bạn chỉ cần lấy tay xới tóc lại để tóc không bị ép xuống đầu. Form tóc đã được tác động tạo nếp từ kỹ thuật uốn sẽ giúp tóc lấy lại form nhanh chóng. Tóc có độ dài như sau: Chân tóc ngắn 0,5cm. Tóc mai ngắn 1,5cm. Tóc mái ngắn 5cm, lớp tóc thứ hai dài 7cm, tóc đỉnh đầu dài 8cm.

kieu-toc-pointcut-4-.jpg

kieu-toc-pointcut-8-.jpg

kieu-toc-pointcut-1-.jpg

kieu-toc-pointcut-2-.jpg

kieu-toc-pointcut-3-.jpg

kieu-toc-pointcut-5-.jpg

kieu-toc-pointcut-7-.jpg

Theo tocdep.vn