Phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339+340 ngày 21/4/2016 THVL1. Diễn biến Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339+340 khi cuộc gọi kết thúc và nghĩ về những gì Pihu nóiĐón xem Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339+340 ngày 21/4/2016 trực tuyến.

tập 339 a

tập 339 b

tập 340 a

tập 340 b

Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339+340 (đang cập nhật...)

 Giới thiệu phim:

Câu chuyện trong Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339 Mani nói Ishita về thư luật sư, họ từ chối lời đề nghị của chúng tôi, họ nói chúng tôi không xứng đáng được những gì họ đang cung cấp đã có, họ nói chúng tôi được đánh giá quá cao bản thân. 

Trong tập phim Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339 cô hỏi làm thế nào họ có thể nói, chúng ta có thể tạo ra doanh thu và sự tích tụ công ty chúng tôi, chúng tôi có thể tăng doanh nghiệp một lần nữa. Ông nói rằng kinh doanh không thể chạy theo cảm xúc. Cô nói rằng nó không thể chạy mà không có cảm xúc quá. Trong  Hạnh Phúc Muộn Màng ngày 21/4/2016 Aaliya nghe họ và nói rằng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên bán công ty. Ông nói rằng sản phẩm của chúng tôi bị mất danh tiếng, chúng ta cần kế hoạch tiếp thị lớn. 

Xem phim hay Hạnh Phúc Muộn Màng tập 339 Aaliya nói rằng chúng ta sẽ mất bất kỳ người nổi tiếng để ủng hộ thương hiệu của chúng tôi. Ishita nói có, sản phẩm của chúng tôi là phổ biến ở tuổi thiếu niên, chúng ta có thể làm cho Ruhaan đại sứ thương hiệu của chúng tôi. 

Nguồn tổng hợp

Video: topphimhot.net