PVL: Gây ”shock” lần 2 với mức giảm kế hoạch kinh doanh khủng

LNST giảm từ 98 tỷ đồng còn 0,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức, do đó, cũng được công ty điều chỉnh giảm từ 15,2% còn 0,1%.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) thông báo tài liệu xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản Dự kiến từ ngày
30/11/2011 đến ngày 09/12/2011.

Theo nội dung bản
dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ
, PVL ‘muốn’ ĐHCĐ thông qua phương án giảm mạnh kế hoạch
kinh doanh năm 2011 với
:

 

Doanh thu giảm
còn chưa bằng 1/6 kế hoạch được ĐHCĐ thường niên giao phó. LNST giảm từ 98 tỷ đồng
còn 0,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức, do đó, cũng được công ty điều chỉnh giảm từ 15,2
% còn 0,1%.

Với mức giảm dự
kiến lần này, PVL một lần nữa gây sốc cho
thị trường. Hồi cuối tháng 10, PVL đã từng tạo tiếng vang trong dư luận khi
công bố hạ 35% giá bán căn hộ PetroVietnam Landmark, chấp
nhận lỗ 70 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng nhưng công ty lại thực hiện các điều kiện
bán hàng khó khiến 2 lần tổ chức bán đều không đưa lại kết quả khả quan

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký