Những chiếc xế hộp mui trần vượt thời gian và lọt vào mắt xanh của các đại gia ăn chơi khét tính. Đây là những mẫu xe ăn khách nhất 2013 và nằm trong top numberone xe siêu sang

>> Honda RC213V gia mắt giải đua MotoGP 2014

>>   Bugatti Veyron 2013

Bộ sưu tập mui trần ăn khách nhất 2013 và được xếp hàng số 1 thế giới tháng 7 này :

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg

nh-ng-x-h-p-c-i-c-nh-thi-n-th-n-2013-.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký