Những thay đổi mới trong tuyển sinh vào trường chuyên. Đối với trường chuyên thuộc tỉnh thì kế hoạch tuyển sinh sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học sẽ do hiệu trưởng trình người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quản lý trường phê duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên có trách nhiệm quy định về việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển.

Chân dung thành đạt Doanh nhân

Việc tổ chức tuyển sinh sẽ tiến hành theo các bước như sau, ở vòng một sẽ tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng hai được căn cứ vào các tiêu chí kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực bốn năm cấp trung học cơ sở; kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở; kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) và các chỉ số đánh giá trí tuệ khác (nếu có tổ chức đánh giá).

Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định cách thức quy ra điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng hai.

Ở vòng hai, việc thi tuyển có thể tổ chức độc lập hoặc kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp đầu cấp trung học phổ thông hàng năm.

Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo.

Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên duyệt danh sách học sinh trúng tuyển.

Hàng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường quyết định việc tuyển bổ sung, quy định về điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi và tổ chức thực hiện./.

nguồn: xalo.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký