Sau khi bị Kuma thổi bay đến đảo amazon lily . Luffy gặp Boa Hancock và đánh nhau với 2 e gái đã vô tình đánh thức haki bá vương cùng với đó là khi cứu Ace khỏi bị hành hình ỏ marineford Luffy cũng đánh thức haki bá vương để cứu a. Sau cái chết của Ace luffy đk Reyligh dậy sử dụng 3 loại haki trong đó có haki bá vương mà 1/1 triệu người mới có. Khi băng hải tặc mũ rơm gặp lại nhau và cùng xuống đảo người cá, luffy sử dụng haki bá vương loại hơn 50000 tên người cá và cũng sử dụng haki bá vương để cứu trafalgar law khỏi doflamingo.

youtube

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký