Những mẫu xe đua tuyệt phẩm của nhà Audi cùng nhau đua sắc trong bộ lịch năm 2012.

Sun, 01/01/2012 9:46 pm,GMT+7