Nhân viên có trách nhiệm. John đang tham gia một buổi phỏng vấn việc làm, người phỏng vấn nói với anh ta:

angry-birds-6949-1449624326.jpg

- Đối với vị trí này, chúng tôi cần một người có trách nhiệm.

John hào hứng trả lời:

- Vâng thưa ngài, như thế thì không ai có thể xứng đáng với vị trí này hơn tôi đâu. Tôi là một người rất có trách nhiệm.

- Anh có thể chứng minh điều đó không? – người phỏng vấn tiếp tục hỏi.

- Dĩ nhiên thưa ngài, ngài có thể liên hệ với công ty cũ của tôi để kiểm tra. Mỗi lần công ty xảy ra chuyện thì mọi người luôn bảo tôi phải có trách nhiệm.

- !?!

Theo Lan Quyên (st) (vnexpress.net)