Để hiểu và cưa đổ mọi cô gái điều đầu tiên cần biết đó là: Ngày,tháng, năm sinh của nàng để từ đó có thể biết được tính cách các nàng ra sao để dễ dàng chinh phục các nàng
np1

Nếu cô gái của bạn sinh từ 21/3 – 19/4, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Bạch Dương

np2

Nếu cô gái của bạn sinh từ 20/4 – 20/5, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Kim Ngưu

np3

Nếu cô gái của bạn sinh từ 21/5 – 21/6, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Song Tử

np4

Nếu cô gái của bạn sinh từ 22/6 – 22/7, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Cự Giải

np5

Nếu cô gái của bạn sinh từ 23/7 – 22/8, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Sư Tử

np6

Nếu cô gái của bạn sinh từ 23/8 – 22/9, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Xử Nữ

np7

Nếu cô gái của bạn sinh từ 23/9 – 23/10, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Thiên Bình

np8

Nếu cô gái của bạn sinh từ 24/10 – 21/11, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Thiên Yết

np9

Nếu cô gái của bạn sinh từ 22/11 – 21/12, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Nhân Mã

np10

Nếu cô gái của bạn sinh từ 22/12 – 19/1, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Ma Kết

np11

Nếu cô gái của bạn sinh từ 20/1 – 18/2, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Thuỷ Bình

np112

Nếu cô gái của bạn sinh từ 19/2 – 20/3, họ mang đặc điểm tình yêu của cung Song Ngư

Chúc các bạn đánh đâu thắng đó!

Nguồn: namplus.vn

Link: http://namplus.vn/bi-kip-hieu-va-cua-moi-co-gai-chi-trong-7-ngay-51756.html

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký