Lũy kế cả năm, Nhà Từ Liêm lãi 91 tỷ đồng. Theo báo kết quả kinh doanh công ty mẹ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã CK: NTL), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2013 đạt hơn 134 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với 123 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động xây lắp; cung cấp dịch vụ đạt hơn 9 tỷ đồng.

Không gian đẹp Nhà đẹp

Lũy kế cả năm NTL đạt 423 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng hơn 80% so với năm 2012. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt 53 tỷ đồng, tăng 67% lần so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm công ty mẹ lãi 91 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2012.

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm lý giải, lợi nhuận quý IV/2013 tăng nhờ công ty đã thu đủ tiền và bàn giao được các căn liền kề, biệt thự cho khách hàng tại dự án Bắc Quốc lộ 2 và được chia lợi nhuận từ liên doanh dự án Dịch Vọng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 61 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm năm. Trong đó, NTL đầu tư hơn 17 tỷ đồng vào công ty con như Lideco1, Lideco 2, Lideco 8, Lideco Hòa Sơn; đầu tư vào 2 công ty liên doanh liên kết 23 tỷ đồng.

NTL cho hay, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý IV/2013 đạt 482 đồng, lũy kế cả năm, mức lãi lên 1.075 đồng.

nguồn: vnexpress.net

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký