Luffy vs sư tử vàng Shiki - One Piece. Luffy vs sư tử vàng Shiki - One Piece, Luffy và nhóm mũ rơm giải cứu Nami trong tay sư tử vàng Shiki.

Luffy vs sư tử vàng Shiki - One Piece

Luffy vs sư tử vàng Shiki - One Piece

Nguồn: youtube

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký