Liên Minh Huyền Thoại: Những điều cần biết về tướng "Master Yi". Master Yi - Kiếm sư Wuju trui rèn cả bản thể lẫn tinh thần cho đến khi cả hai nhất thống. Tuy rất ít vung kiếm do chủ trương hòa bình, chỉ sử dụng vũ lực là biện pháp cuối cùng, nhưng một khi đã vung thì anh sẽ chẳng hề chần chừ dù chỉ là trong giây lát. Là thành viên cuối cùng còn sót lại luyện tập thuật Wuju, Master Yi đã quyết định cống hiến cả đời của mình trên hành trình truy tầm và gieo mầm những hạt giống mới.

Thông số của Master Yi:

Máu: 444 (+92 mỗi cấp).

Hồi máu: 6.5 (+0.65 mỗi cấp).

Năng lượng: 180 (+42 mỗi cấp).

Hồi năng lượng: 6.5 (+0.45 mỗi cấp).

Sát thương: 55 (+3 mỗi cấp).

Giáp: 19 (+3 mỗi cấp).

Tốc độ đánh: 0.679 (+2.75% mỗi cấp).

Tốc độ di chuyển: 355.

Kháng phép: 30 (+1.25 mỗi cấp).

Kỹ năng của tướng Master Yi trong Game LMHT:

Chém Đôi: Sau một số lần tung kiếm, Master Yi sẽ chém đôi.

Tuyệt Kĩ Alpha: Tiêu hao: 70/80/90/100/110 Năng lượng. Khoảng cách: 600.

Master Yi bay xuyên qua chiến trường với tốc độ lóa mắt, gây sát thương vật lí lên những đơn vị trên đường bay. Tuyệt Kĩ Alpha có thể chí mạng, đồng thời gây thêm sát thương vật lí lên lính và quái. Các đòn đánh thường giảm thời gian hồi của Tuyệt Kĩ Alpha.

Master Yi lướt trên chiến trường tấn công tối đa 4 mục tiêu, gây 25/60/95/130/165 (+100% sát thương vật lí) sát thương vật lí lên mỗi kẻ địch cùng 75/100/125/150/175 sát thương lên lính và quái.

Tuyệt Kĩ Alpha có thể chí mạng, gây thêm 0 sát thương vật lí. Các đòn đánh thường giảm thời gian hồi của Tuyệt Kĩ Alpha đi 1 giây.

Thiền: Tiêu hao: 50/65/80/95/110 Năng lượng. Khoảng cách: Bản thân.

Master Yi tiến vào một trạng thái thiền định giúp hồi phục Máu đồng thời nhận giảm sát thương trong thời gian ngắn.

Master Yi niệm chú, hồi 30/50/70/90/110 (+30% sức mạnh phép thuật) Máu mỗi giây trong 4 giây. Số lượng máu hồi được tăng thêm 1% theo mỗi 1% máu Master Yi đã mất đi.

Khi đang niệm chú, Master Yi nhận giảm sát thương đi 40/45/50/55/60%. Con số này bị giảm phân nửa đối với sát thương từ trụ.

Võ Thuật Wuju: Tiêu hao: Không mất gì. Khoảng cách: Bản thân.

Master Yi nhuần nhuyễn thuật Wuju giúp tăng Sát thương Vật lí. Kích hoạt Võ Thuật Wuju giúp gây thêm sát thương chuẩn với các đòn đánh thường, nhưng lượng cộng thêm nội tại sẽ bị loại bỏ tạm thời sau khi hiệu ứng kết thúc.

Nội tại: Tăng 7/9/11/13/15% (0) Sát thương Vật lí.

Kích hoạt: Các đòn đánh thường gây thêm 10/15/20/25/30 (+0) sát thương chuẩn trong 5 giây. Khi Võ Thuật Wuju đang trong thời gian hồi, hiệu ứng nội tại sẽ mất tác dụng.

Chiến Binh Sơn Cước: Tiêu hao: 100 Năng lượng. Khoảng cách: Bản thân.

Master Yi di chuyển với sự nhanh nhẹn vô bì, tăng Tốc độ Đánh và Di chuyển trong thời gian ngắn đồng thời được miễn nhiễm với các hiệu ứng làm chậm. Trong lúc còn được kích hoạt, hỗ trợ hoặc hạ gục được tướng sẽ gia tăng thời gian ảnh hưởng của Chiến Binh Sơn Cước. Nội tại tự giảm thời gian hồi các kĩ năng khác khi hỗ trợ hoặc hạ gục.

Nội tại: Hạ gục tướng địch giảm thời gian hồi còn lại của các kĩ năng cơ bản của Master Yi đi 18 giây. Mạng hỗ trợ chỉ giảm một nửa.

Kích hoạt: Tăng Tốc độ Di chuyển thêm 25/35/45%, Tốc độ Đánh thêm 30/55/80%, đồng thời giúp hắn miễn nhiễm với mọi trạng thái giảm tốc độ di chuyển trong 10 giây. Khi đang được kích hoạt, hạ gục hoặc hỗ trợ hạ gục tướng sẽ gia tăng thời gian hiệu lực của Chiến Binh Sơn Cước thêm 4 giây.

Trang phục của Master Yi:

trang-phuc-master-yi-1-.jpg

trang-phuc-master-yi-2-.jpg

trang-phuc-master-yi-3-.jpg

trang-phuc-master-yi-4-.jpg

trang-phuc-master-yi-5-.jpg

trang-phuc-master-yi-6-.jpg

Trang phục của Master Yi trong LoL.