>>Thông tin thí sinh thi liên thông năm 2013 mới nhất

>> Chỉ tiêu tuyển sinh năm đại học cao đẳng 2013

>> Thông tin đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

lich-thi-dh.jpg

Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, năm nay, kỳ thi ĐH - CĐ vẫn diễn ra theo 3 đợt thi.

Đợt I: kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/7/2013, thi đại học khối A, A1 và V.

Đợt II: Ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Đợt III: Ngày 15 - 16/7/2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2013.

-Thời gian làm bài mỗi môn thi tự luận: 180 phút, môn thi trắc nghiệm: 90 phút.

Lịch chi tiết các môn thi:

Đối với hệ đại học: Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V:

 

   Ngày
 

         Buổi                                              Môn thi
 
                       Khối A           Khối A1
3/7 Sáng từ 8h

Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

4/7 Sáng Toán Toán
Chiều
5/7 Sáng Hóa Tiếng Anh
Chiều Dự trữ

Đợt II, ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

 

   Ngày
 

       Buổi                                        Môn thi
 
             Khối B           Khối C       Khối D
8/7 Sáng từ 8h Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh

 

9/7

Sáng Toán Địa Toán
Chiều Sinh Sử Ngoại ngữ

 

10/7

Sáng Hóa Ngữ văn Ngữ văn
Chiều Dự trữ
 

Đối với hệ cao đẳng: Đợt III, ngày 15 - 16/7/2013, các trường cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối.

 

  Ngày
 

       Buổi                                          Môn thi
 
Khối A Khối A1 Khối B Khối C Khối D
14/7 Sáng từ 8h Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh
15/7 Sáng Toán Toán Toán Địa Toán

 
Chiều Hoá Tiếng Anh Hoá Sử Ngoại ngữ
16/7 Sáng Sinh Ngữ văn Ngữ văn

 
Chiều Dự trữ

Thời gian biểu từng buổi thi:

Thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận:

                       Thời gian
 
                                 Nhiệm vụ
     Buổi sáng      Buổi chiều

 

6h30 - 6h45

 

13h30 - 13h45

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
6h45 - 7h00 13h45 - 14h00 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi
7h00 - 7h15 14h00 - 14h15 Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh
7h15 - 10h15 14h15 - 17h15 Thí sinh làm bài thi
10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi

Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm:

                     Thời gian
 
                                Nhiệm vụ
 
     Buổi sáng     Buổi chiều

 

6h30 - 6h45

 

13h30 - 13h45

Cán bộ coi thi nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

 

6h45 - 7h00

 

13h45 - 14h00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

 

7h00 - 7h15

 

14h00 - 14h15

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7h15 14h15 Bắt đầu giờ làm bài (90 phút)

7h30

14h30 Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho thư ký điểm thi.
8h30 15h30 Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
8h45 15h45 Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu và bàn giao phiếu TLTN.

Anh Thư tổng hợp

Nguồn: Tuvantuyensinh.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký