Lịch thi chính thức đại học cao đẳng năm 2013

Lịch thi đại học đợt I, từ ngày 4 – 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V:

untitled.bmp

Đối với hệ cao đẳng: đợt III từ ngày 15-16/7/2013 các trường cao đẳng tổ chức thi tất c các khối

cd.bmp

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký