"Lịch phim chiếu rạp ngày 6/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 6/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-018.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 6/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
13:35, 17:20, 21:5, 23:0
London Thất Thủ    
10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30
Kung Fu Panda 3    
11:20, 18:0
Cậu Bé Ma    
10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:10
Phi Vụ 999    
10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 22:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 21:15, 23:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:25, 13:0, 14:0, 15:35, 16:35, 18:10, 19:10, 20:30, 21:45, 22:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:35, 15:20, 19:5, 22:50

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:10, 17:55
Kung Fu Panda 3    
9:5, 13:50, 18:35
Cậu Bé Ma    
11:10, 16:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:30, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 10:55, 12:20, 13:5, 15:15, 15:40, 18:10, 19:55, 20:25, 21:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:25, 13:40
London Thất Thủ    
9:40, 11:50, 18:15
Kung Fu Panda 3    
13:0, 15:0, 17:10, 21:10
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0, 15:45, 23:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:15, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 16:5, 17:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 22:0, 22:30, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:25, 16:15, 17:15, 18:30, 20:20, 22:35

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:50, 14:15, 18:40, 23:0
Mình "Thích" Nhau Đi    
11:50, 16:15, 20:40
Những Kẻ Trung Kiên    
11:25
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 13:45, 14:35, 15:55, 16:45, 17:30, 19:40, 20:25, 21:0, 21:45, 22:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:5, 12:0, 14:45, 17:5, 19:30, 22:5

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:30
London Thất Thủ    
8:40, 11:30, 15:50
Những Kẻ Trung Kiên    
8:30, 10:55, 13:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 10:0, 10:30, 10:45, 11:15, 13:0, 13:35, 13:50, 14:15, 16:0, 16:30, 16:50, 17:15, 18:5, 19:0, 19:30, 19:50, 20:15, 22:0, 22:30, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
15:40, 18:0, 20:20, 22:40, 23:10

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 16:10
Kung Fu Panda 3    
12:25, 18:15
Những Kẻ Trung Kiên    
11:20, 12:30, 15:0, 17:30, 23:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:25, 9:55, 10:25, 11:15, 12:55, 13:25, 14:25, 15:55, 16:25, 17:25, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0, 22:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 10:35, 12:50, 13:50, 15:5, 17:25, 20:15, 22:35

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:15, 11:35, 17:30, 23:30
London Thất Thủ    
13:30, 19:25, 23:35
Cậu Bé Ma    
9:35, 15:30, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 9:35, 10:30, 11:15, 11:55, 12:30, 13:30, 14:10, 14:50, 15:25, 16:30, 17:10, 17:45, 18:20, 19:30, 20:5, 20:40, 21:20, 21:45, 22:30, 23:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25, 22:40

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:45, 17:15, 23:25
Kung Fu Panda 3    
14:5, 16:10, 18:30
Những Kẻ Trung Kiên    
16:0, 19:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:55, 10:30, 11:0, 11:10, 12:0, 13:30, 14:0, 16:30, 17:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:35, 22:30, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:20, 11:35, 13:50, 16:55, 18:20, 20:40, 22:55
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 11:15, 19:15, 21:10, 23:15

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:15, 16:55, 18:45
Cậu Bé Ma    
9:20, 14:5, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 9:25, 11:15, 12:0, 14:5, 14:50, 16:0, 17:40, 18:50, 20:30, 20:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 19:15, 21:10

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Cậu Bé Ma    
10:30, 14:35, 18:40
Phi Vụ 999    
12:25, 16:30, 20:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:35, 13:5, 13:35, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 17:10, 18:5, 18:35, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:40

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:20, 11:20, 13:5, 14:20, 15:50, 17:20, 18:35, 20:20, 21:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0

 

lich-chieu-phim-01.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 6/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ    
9:30, 11:10, 16:40, 20:0
Taxi: Em Tên Gì    
10:10, 12:10, 16:10, 18:0, 21:30
Kung Fu Panda 3    
12:50, 14:40, 18:20, 19:40
Cậu Bé Ma    
9:40, 21:50
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:40, 14:0, 21:40

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời   
18:10, 20:30
Taxi: Em Tên Gì    
11:30, 15:30, 19:30
Cậu Bé Ma    
22:30, 22:50
Mình "Thích" Nhau Đi    
9:50, 12:20, 14:50, 17:10, 19:40, 22:10
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:20, 13:35, 15:50, 20:20, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30, 21:30, 23:30

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:55, 15:5
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:30, 10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 10:20, 11:30, 13:10, 14:20, 16:0, 17:10, 18:50, 20:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:45, 12:55, 17:5, 19:15, 21:25

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
10:15, 16:45
Cậu Bé Ma    
9:0, 18:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 11:30, 12:30, 14:15, 16:0, 17:0, 18:45, 19:45, 20:15, 21:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30, 15:30, 16:15, 18:15, 19:0, 20:30, 21:0, 21:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 14:30, 22:0

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:40, 19:0
Cậu Bé Ma    
15:40, 21:0, 23:0
Những Kẻ Trung Kiên    
9:0, 13:15, 17:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:50, 14:40, 20:0, 22:10

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
12:50, 15:0, 17:5, 19:10, 21:10, 23:10
Kung Fu Panda 3    
9:40, 13:40, 18:0, 18:40, 22:0
Những Kẻ Trung Kiên    
8:45, 16:10, 16:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50, 9:30, 11:10, 11:50, 12:30, 14:10, 14:50, 15:30, 17:10, 17:50, 18:30, 20:10, 20:50, 21:30, 23:10
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 9:10, 11:20, 11:30, 13:45, 13:50, 19:20, 20:40, 23:0, 23:50
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:20, 12:0, 13:20, 15:20, 16:10, 17:20, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 23:20, 23:40

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 10:50, 12:40, 13:30, 13:40, 15:20, 15:40, 19:0, 19:30, 20:50, 21:30, 22:50, 23:0, 23:30
Những Kẻ Trung Kiên    
9:20, 13:20, 18:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:30, 9:50, 10:30, 11:20, 12:20, 12:40, 13:20, 14:10, 15:10, 15:30, 16:10, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:50, 20:50, 21:20, 21:50, 22:40, 23:0, 23:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:30, 9:0, 9:30, 10:40, 11:10, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 15:50, 16:0, 17:15, 18:10, 19:20, 20:20, 20:40, 21:25, 22:30, 23:35
Rạp CGV Hùng Vương Plaza
Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:50, 18:30
Những Kẻ Trung Kiên    
11:40, 16:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:0, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 23:30, 23:50
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:30, 13:40, 15:50, 18:10, 20:20, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
16:15, 16:20, 23:10
Kung Fu Panda 3    
8:30, 18:10, 20:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:10, 9:50, 10:30, 11:40, 12:10, 12:50, 13:30, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:40, 18:50, 19:30, 20:10, 20:40, 21:50, 22:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:30, 11:50, 14:10, 16:25, 18:40, 22:20, 23:0, 23:15
Vòng Eo 56 16+    
8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 18:20, 21:0, 22:20, 23:40

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:0, 10:30, 10:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:15, 15:0, 16:0, 16:40, 17:15, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:30, 21:40, 22:0, 22:10, 22:40, 23:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:10, 11:0, 13:30, 15:15, 17:45, 19:30, 20:0, 22:50, 23:55
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:30, 11:30, 13:15, 14:45, 15:45, 16:50, 18:45, 19:30, 20:40, 22:15, 23:55

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:35, 12:35, 16:35, 21:30
Kung Fu Panda 3    
10:50
Cậu Bé Ma    
10:35, 14:35
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:40, 11:35, 12:50, 13:30, 15:25, 16:45, 17:20, 18:40, 19:15, 20:35, 21:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:25, 10:30, 12:20, 13:25, 15:15, 16:20, 18:10, 18:35, 19:15, 21:5
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 10:50, 15:0, 19:10, 21:20

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
11:10, 15:10
Cậu Bé Ma    
9:10, 13:10, 17:10
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:55, 15:10, 19:25
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0, 11:55, 14:50, 17:45, 18:0, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 12:55, 17:10, 19:10, 21:25
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 12:30, 14:20, 20:50, 21:25

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:30
Cậu Bé Ma    
9:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:25, 11:10, 12:50, 14:30, 16:10, 17:50, 18:30, 19:30, 20:15, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:35, 14:20, 17:0, 18:0, 19:45, 20:40
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
10:30, 12:15

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
9:20, 11:50, 22:10, 23:55
Kung Fu Panda 3    
12:15, 16:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 13:20, 13:40, 14:20, 14:50, 16:30, 17:10, 17:40, 19:20, 19:30, 20:15, 20:30, 22:10, 22:20, 23:10, 23:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:15, 9:40, 13:50, 14:10, 18:0, 18:15
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 9:50, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:10, 19:0, 20:0, 20:50, 21:50, 22:40, 23:40

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:0, 13:40, 16:25, 19:10, 21:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 16:5

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
12:30, 13:45
Cậu Bé Ma    
10:45, 11:5, 11:15, 14:25, 15:5, 15:15, 15:55, 19:35
Những Kẻ Trung Kiên    
8:50, 9:0, 17:10, 21:10, 21:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:20, 8:25, 9:0, 10:45, 12:0, 12:10, 12:40, 13:55, 15:5, 15:10, 16:20, 17:15, 17:50, 20:20, 20:50, 21:0, 21:40, 22:0
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:5, 9:20, 12:0, 12:15, 13:0, 14:20, 14:45, 15:35, 15:40, 16:55, 17:0, 18:5, 19:50, 19:55
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 9:0, 10:5, 13:0, 13:10, 14:55, 15:5, 16:50, 17:0, 19:0, 19:5, 19:25, 20:20, 20:45, 21:5, 21:30
Vòng Eo 56 16+    
10:45, 12:45, 14:55, 17:40, 19:40, 21:40

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
9:50, 10:10, 12:10
Những Kẻ Trung Kiên    
23:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
0:30, 9:30, 10:0, 12:30, 13:0, 13:40, 15:30, 16:0, 16:40, 18:30, 19:0, 21:30, 22:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
0:15, 0:55, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, 22:0
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
13:10
Những Kẻ Trung Kiên    
8:30, 23:20, 23:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:40, 9:20, 11:0, 11:40, 14:0, 14:40, 17:0, 17:40, 18:50, 20:0, 20:40, 21:10, 21:50, 23:0
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0, 11:20, 12:10, 13:40, 14:20, 15:50, 16:30, 18:40, 20:50, 23:10
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 9:30, 10:50, 11:30, 12:50, 13:30, 14:50, 15:30, 16:50, 17:30, 18:10, 19:30, 20:10, 21:20, 22:10, 23:20

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
17:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:25, 14:0, 16:35, 19:10, 21:15
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:30, 13:30, 15:30, 19:20, 21:20

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Những Kẻ Trung Kiên    
11:50, 16:10, 22:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:40, 10:50, 13:10, 15:20, 17:50, 20:0, 22:10

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:55, 13:40, 16:25, 19:10, 21:35
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
9:0

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:0, 10:45, 12:10, 13:15, 15:0, 16:45, 18:25, 20:5, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:30, 10:30, 12:45, 13:50, 15:30, 16:30, 18:10, 19:15, 20:45, 21:30
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
11:30, 16:0, 22:0

 

lich-chieu-phim-02.jpgLịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 5/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 6/4/2016 TẠI HẢI PHÒNG:

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:20, 12:50, 16:25, 16:55
Những Kẻ Trung Kiên      10:20, 22:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:5, 8:45, 9:30, 10:30, 11:0, 11:45, 12:30, 13:30, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:30, 23:0, 23:45
Nhãn Lực Siêu Nhiên      8:40, 8:50, 9:45, 11:0, 11:10, 12:5, 13:15, 13:30, 14:15, 15:30, 17:50, 17:55, 18:25, 20:15, 20:45, 23:5, 23:30
Vòng Eo 56 16+      9:15, 11:15, 13:15

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:25, 13:35, 17:45
Cậu Bé Ma      9:0, 14:0, 19:25
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:50, 11:45, 17:40, 19:40, 21:35
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      8:50, 11:0, 11:45, 14:40, 16:30, 17:35, 20:35, 21:25
Nhãn Lực Siêu Nhiên      8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Vòng Eo 56 16+      11:30, 13:40, 15:40, 19:50, 21:55

Nguồn: Tổng hợp

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký