"Lịch phim chiếu rạp ngày 30/3/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 30/3/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 30/3/2016 TẠI HÀ NỘI:

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      22:10
Taxi: Em Tên Gì      8:50, 8:55, 9:0, 13:10, 13:15, 17:25, 19:55, 20:0, 21:40, 21:50, 23:35, 23:45
London Thất Thủ      11:45, 11:55, 15:0, 15:50, 17:55, 19:30
Kung Fu Panda 3      8:45, 20:10, 23:35
Cậu Bé Ma      9:45, 13:50

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng  Công Lý     

8:40, 9:5, 9:35, 10:35, 11:35, 12:5, 13:30, 14:0, 14:35, 15:40, 16:30, 17:0, 17:35, 18:45, 19:30, 19:35, 20:0, 20:10, 20:30, 20:35, 21:30, 21:35, 21:50, 22:10, 22:30, 22:35, 23:0, 23:30

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      11:0
Taxi: Em Tên Gì      8:50, 9:40, 11:40, 18:35
Kung Fu Panda 3      8:30, 11:10, 12:30, 16:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng                 Công Lý      8:30, 8:45, 9:0, 9:30, 10:15, 11:20, 11:50, 12:10, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 15:0, 15:20, 15:50, 16:25, 16:50, 17:0, 17:25, 18:10, 18:20, 19:0, 19:30, 19:50, 20:0, 21:10, 21:30, 22:10, 22:40, 23:0

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      11:5, 13:25, 17:45, 20:0, 22:10
Taxi: Em Tên Gì      9:20, 11:30, 13:20, 15:40
Kung Fu Panda 3      11:55, 16:5, 17:10, 20:30, 22:35
Cậu Bé Ma      8:45, 11:35, 16:10, 17:45, 23:5, 23:50
Phi Vụ 999      9:55, 12:20, 14:45

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:30, 9:45, 10:45, 11:15, 12:50, 13:50, 14:20, 15:55, 16:55, 17:25, 19:0, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 22:5, 22:20, 22:50, 23:5

Tháng 8

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:20, 11:10, 14:40, 16:25, 21:30
London Thất Thủ      9:0, 12:35, 14:25, 18:0, 21:35
Kung Fu Panda 3      9:30, 11:15, 13:0, 15:0, 18:10, 19:50
Cậu Bé Ma      10:50, 16:15, 19:50
Tuyên Ngôn Độc Thân      13:0, 16:45, 18:45, 20:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

10:0, 12:40, 15:20, 18:0, 20:40

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:55, 9:5, 10:55, 11:5, 12:55, 13:5, 14:55, 15:10, 17:0, 17:50, 22:0, 22:5, 22:15
Kung Fu Panda 3      8:45, 8:55, 10:35, 10:45, 12:25, 12:35, 17:55, 18:5, 21:35, 21:45
Ngày Tình Yêu      9:25, 13:10, 16:55, 19:0, 20:40
Cậu Bé Ma      8:50, 13:0, 16:30, 17:15, 18:25, 21:30, 21:55
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:30, 11:25, 15:40, 17:35, 19:30

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 9:45, 10:40, 11:55, 12:40, 13:10, 13:35, 14:50, 15:35, 16:5, 17:45, 18:30, 19:10, 19:20, 20:20, 20:45, 21:25

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:25, 11:25, 13:25, 17:45, 23:55
Kung Fu Panda 3     11:0, 19:15, 21:15
Cậu Bé Ma      9:0, 13:0, 17:10, 17:20

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 9:30, 10:15, 11:5, 12:0, 12:30, 13:10, 14:10, 14:20, 15:5, 15:30, 16:5, 17:0, 17:45, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:25, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0, 22:55, 23:20

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:15, 11:10, 16:30, 18:25, 20:30, 22:30
London Thất Thủ      9:10, 11:0, 15:0, 19:0, 23:0
Cậu Bé Ma      9:0, 13:0, 17:0, 21:0, 23:0
Tuyên Ngôn Độc Thân      9:5, 13:5, 15:10
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      9:0, 9:40, 10:0, 10:25, 11:15, 11:55, 12:35, 13:20, 13:35, 14:10, 14:50, 15:15, 15:30, 16:15, 17:5, 17:45, 18:25, 18:50, 19:10, 19:35, 20:5, 20:20, 20:40, 21:20, 21:45, 22:5, 22:40, 23:15

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:30
Kung Fu Panda 3      18:35

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:45, 9:0, 10:15, 10:45, 11:40, 13:15, 13:45, 14:35, 16:15, 16:45, 17:35, 19:15, 19:45, 20:30, 20:35, 22:15, 22:45, 23:25

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
London Thất Thủ      11:10, 16:0, 20:10
Kung Fu Panda 3      11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Cậu Bé Ma      10:30, 14:35, 18:40
Tuyên Ngôn Độc Thân      13:30, 18:0
Phi Vụ 999      10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      10:40, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:35, 13:5, 13:35, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 17:10, 18:5, 18:35, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      12:20, 14:10, 20:0, 21:50
Cậu Bé Ma      9:30, 13:15, 14:25, 16:20, 17:0, 18:15, 20:45

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 9:40, 10:20, 11:25, 12:0, 12:40, 13:20, 15:0, 15:40, 16:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:10, 21:0, 21:40

Rạp Platinum Vincom Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      12:40, 20:30
Phi Vụ 999      10:30, 14:30, 18:25
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:15, 21:0

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:50, 10:20, 12:35, 13:5, 15:20, 15:50, 18:5, 18:35, 20:50, 21:20

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      15:0, 18:40
Cậu Bé Ma      10:30, 14:45, 18:50
Phi Vụ 999      10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      10:30, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

10:20, 11:20, 13:5, 14:20, 15:50, 17:20, 18:35, 20:20, 21:20
lich-chieu-phim-ngay-30-3-02.jpgLịch phim chiếu rạp ngày 30/3/2016 trên các rạp trong toàn quốc (Ảnh minh họa).

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 30/3/2016 TẠI HỒ CHÍ MINH:

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Tía Tui Là Cao Thủ      11:10, 16:40, 20:0
Taxi: Em Tên Gì      9:40, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Kung Fu Panda 3      10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:40, 21:30
Cậu Bé Ma      9:30, 11:20, 21:50
Trận Chiến Sinh Tử      9:30, 12:50, 18:20
Phi Vụ 999      14:30, 21:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:50, 11:50, 13:0, 13:50, 14:40, 15:50, 17:50, 19:50, 21:40

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:40, 12:30, 15:20, 16:30, 18:10, 19:10, 21:0

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      10:0, 16:30, 20:40
Taxi: Em Tên Gì      8:40, 9:0, 12:20, 13:20, 13:40, 15:40, 22:50
London Thất Thủ      9:0, 9:20, 15:20, 17:40, 19:50
Kung Fu Panda 3      8:50, 12:50, 16:50, 20:50
Cậu Bé Ma      14:30, 18:40
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng      Công Lý      9:10, 10:10, 10:40, 11:0, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10, 13:40, 14:20, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:20, 17:40, 18:10, 19:10, 19:40, 20:20, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:10, 22:40, 23:20, 23:40

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      11:40
Taxi: Em Tên Gì      0:0, 9:20, 13:0, 17:10, 22:10
Cậu Bé Ma      8:40, 11:30, 15:0, 23:50, 23:55
Batman Đại Chiến Superman:                                                                 Ánh Sáng Công Lý      8:30, 9:30, 10:0, 10:30, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:20, 19:30, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:40, 23:10, 23:40

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      11:40, 16:10, 18:20
Taxi: Em Tên Gì      9:20, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Cậu Bé Ma      9:0, 23:30
Phi Vụ 999      13:50

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 23:0

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      11:55, 16:10
Taxi: Em Tên Gì      8:50, 14:10, 21:30
Kung Fu Panda 3      17:30, 19:30

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:30, 8:55, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:0, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:0, 15:30, 16:10, 16:50, 18:0, 18:30, 19:10, 19:50, 20:45, 21:0, 21:35, 22:10

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      8:20, 9:10, 12:45, 15:10, 15:45
Taxi: Em Tên Gì      9:50, 10:50, 13:15, 15:0, 19:20, 23:40
Kung Fu Panda 3      11:50, 18:0
Cậu Bé Ma      8:50, 22:10, 23:50
Batman Đại Chiến Superman:                                           Ánh Sáng Công Lý      8:0, 9:20, 10:0, 10:30, 10:40, 11:0, 11:15, 11:50, 12:15, 12:20, 13:0, 13:30, 13:45, 14:0, 14:15, 14:50, 15:15, 15:20, 16:0, 16:30, 16:40, 17:0, 17:15, 17:50, 18:15, 19:0, 19:40, 20:0, 20:15, 20:45, 20:50, 21:10, 22:0, 22:20, 22:40, 23:0, 23:10

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      13:40, 15:50
Taxi: Em Tên Gì      8:50, 9:10, 11:40, 18:10
Kung Fu Panda 3      10:50, 11:20, 12:50, 16:20, 17:20, 19:20

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

0:40, 0:55, 8:40, 9:30, 9:50, 10:30, 11:10, 12:40, 12:50, 13:20, 13:30, 14:10, 15:40, 15:50, 16:30, 17:10, 18:20, 18:40, 19:0, 19:30, 20:10, 21:40, 22:0, 22:30, 23:10, 23:50

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      11:20, 11:30, 19:50, 21:0, 21:50
Kung Fu Panda 3      13:10, 21:10, 21:50
Ngày Tình Yêu      13:10, 13:30, 17:10, 17:50
Cậu Bé Ma      13:25, 15:25, 21:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      8:30, 9:15, 10:20, 11:30, 12:10, 14:0, 14:20, 15:50, 16:10, 17:40, 18:0, 19:0, 19:10, 19:30, 20:0, 21:25, 21:45

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:40, 9:40, 11:0, 12:35, 13:10, 15:30, 16:0, 17:15, 18:30, 19:0, 19:50, 20:50, 21:20

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:50, 17:0, 22:0
Kung Fu Panda 3      16:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:0, 10:45, 13:35, 15:15, 16:30, 17:30, 18:45, 20:30, 22:15

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:15, 10:15, 11:5, 12:0, 13:0, 13:45, 14:45, 15:45, 18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 21:30

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:0, 9:20, 11:40, 14:40, 15:40, 18:50, 19:40, 21:20, 23:20
London Thất Thủ      9:40, 22:20
Kung Fu Panda 3      13:10, 17:10
Cậu Bé Ma      9:30, 12:40, 13:40, 16:40, 17:40, 21:40, 23:10, 23:40
Phi Vụ 999      10:20, 11:30, 16:10, 20:50
Batman Đại Chiến Superman:                                                Ánh Sáng Công Lý      8:30, 9:0, 9:50, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 11:30, 12:0, 12:50, 13:0, 13:30, 14:0, 14:20, 14:30, 15:0, 15:50, 16:0, 16:30, 17:0, 17:20, 17:30, 18:0, 18:50, 19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:30, 21:0, 21:30, 21:50, 22:0, 22:30, 23:0, 23:10, 23:30

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      12:55, 14:55, 18:55
Kung Fu Panda 3      11:20, 17:20, 21:20
Ngày Tình Yêu      8:30, 8:55, 15:0, 16:55, 21:30
Cậu Bé Ma      10:55, 20:55
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:40, 9:50, 10:50, 11:30, 12:40, 13:40, 14:20, 15:30, 17:10, 18:20, 18:50, 19:30, 20:0, 21:10

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:0, 10:15, 14:0, 15:45, 16:45, 18:30, 20:15
Cậu Bé Ma      12:0, 13:15, 17:45
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:45, 16:0, 17:0, 19:30, 21:30

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

10:45, 11:45, 13:30, 16:15, 19:0, 20:30, 21:45

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:0, 12:20, 16:40, 19:30, 21:0, 23:10
London Thất Thủ      11:50, 16:0, 22:10
Cậu Bé Ma      8:45, 13:10, 17:30, 20:10
Phi Vụ 999      10:45, 15:10, 22:50

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý    

8:40, 9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:20, 14:0, 14:40, 15:30, 16:20, 17:0, 17:40, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20, 23:0, 23:40

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      0:10, 8:30, 12:20, 16:20, 22:20
Cậu Bé Ma      8:30, 10:20, 14:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý      0:10, 8:20, 8:50, 9:20, 10:0, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 21:50, 22:30, 23:0, 23:30

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:5, 11:50, 13:30, 15:30, 23:40
London Thất Thủ      8:30
Kung Fu Panda 3      9:15, 13:15
Cậu Bé Ma      9:20, 23:20

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 20:40, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:15

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:35, 9:30, 11:20, 13:30, 14:0, 15:30, 17:30, 18:20
Kung Fu Panda 3      10:10, 12:55, 17:5
Ngày Tình Yêu      10:55, 16:45
Cậu Bé Ma      9:20, 12:0, 14:0, 18:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      8:55, 9:0, 10:0, 10:55, 11:55, 12:50, 13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 17:40, 18:35, 18:45, 19:35, 20:30, 21:30, 22:5

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:50, 10:35, 10:50, 11:25, 12:45, 13:20, 13:45, 14:10, 14:20, 15:40, 16:15, 16:40, 17:15, 18:35, 19:10, 19:30, 19:35, 20:10, 20:20, 20:40, 20:45, 21:30

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      8:30, 8:40, 10:40, 12:30, 12:40, 14:40, 21:25, 21:35
Cậu Bé Ma      8:40, 10:30, 10:40, 12:40, 14:30, 14:40, 19:25, 19:35, 21:35
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      8:20, 8:30, 10:15, 12:10, 13:15, 14:5, 16:0, 17:55, 18:0, 19:50, 19:55, 21:45, 21:50

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 10:25, 11:55, 12:25, 14:50, 15:10, 16:30, 16:40, 17:45, 18:55, 19:5, 20:40

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:30, 11:15, 14:45, 16:30, 18:15
Cậu Bé Ma      13:0, 15:35, 20:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:15, 10:0, 11:45, 13:30, 14:30, 15:15, 17:0, 18:45, 19:30, 20:30, 22:15

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 9:50, 11:0, 11:45, 12:35, 13:45, 14:30, 15:20, 16:30, 17:15, 18:5, 19:15, 20:0, 20:50, 21:15

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:10, 11:20, 13:20, 16:0, 19:15, 22:0, 23:55

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:30, 10:20, 11:10, 12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 19:0, 19:50, 20:50, 21:50, 22:40, 23:40

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      18:30, 23:0
Cậu Bé Ma      9:40, 14:10, 23:40

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công  Lý     

8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:50, 23:20, 23:50

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      9:0, 16:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:0, 10:45, 14:35, 18:5, 21:30

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:30, 10:45, 12:20, 13:30, 15:5, 16:20, 17:55, 19:5, 20:40, 21:50

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      14:40
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:0, 12:55, 16:25, 19:55, 21:40

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:30, 10:50, 12:20, 13:35, 15:5, 16:20, 17:55, 19:5, 20:40, 21:50

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      10:50, 16:15
Cậu Bé Ma      9:25, 15:20, 19:0
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:5, 11:20, 12:40, 17:15, 19:55, 21:40

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:0, 11:55, 14:50, 17:45, 20:40

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3      9:55, 13:45, 15:40, 19:30, 21:30
Cậu Bé Ma      9:15, 13:30, 17:45, 21:45, 22:35
Tuyên Ngôn Độc Thân      9:35, 11:40, 13:45, 15:50, 16:45, 19:35, 22:35
Phi Vụ 999      10:45, 13:0, 15:10, 17:20
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      9:15, 11:10, 13:0, 14:50, 17:55, 18:50, 20:45

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

9:10, 10:10, 12:0, 13:0, 14:50, 15:50, 17:45, 18:45, 19:45, 20:40, 21:40, 22:0
lich-chieu-phim-ngay-30-3-01.jpgLịch phim chiếu rạp ngày 30/3/2016 trên các rạp trong toàn quốc (Ảnh minh họa).

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 30/3/2016 HẢI PHÒNG:

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời      9:45
Taxi: Em Tên Gì      9:0, 10:20, 13:0, 14:15, 17:0, 18:15, 22:20
Kung Fu Panda 3      9:0, 13:0, 17:0, 21:0
Cậu Bé Ma      8:20, 12:15, 14:25, 21:15, 23:20
Phi Vụ 999      18:50, 23:5

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:5, 8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 22:45

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì      9:10, 9:50, 13:35, 14:25, 16:25, 18:0, 18:25, 20:0, 22:0
Kung Fu Panda 3      9:20, 12:45, 13:30, 17:40, 21:40
Cậu Bé Ma      9:0, 9:30, 13:25, 14:0, 14:5, 17:20, 19:15, 19:25, 21:15
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?      8:55, 9:25, 10:55, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:45, 21:55

Batman Đại Chiến Superman:

Ánh Sáng Công Lý     

8:50, 9:50, 11:0, 11:5, 11:45, 12:55, 14:40, 15:50, 16:5, 16:15, 16:45, 17:35, 20:35, 21:15, 21:25

Nguồn: Tổng hợp

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký