"Lịch phim chiếu rạp ngày 16/4/2016", xem lịch phim chiếu rạp ngày 16/4/2016 tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng để giúp bạn chọn ra được những bộ phim hay và cực HOT trong ngày.

lich-chieu-phim-027.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim Giờ chiếu
The Himalayas    
8:25, 12:50, 22:55
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:35, 23:10
Vòng Eo 56 16+    
10:50, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 21:10, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
9:5, 13:10, 19:30, 23:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 15:10, 17:20, 21:30
Căn Hầm    
11:35, 13:55, 16:10, 18:30, 20:50

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim Giờ chiếu
Taxi: Em Tên Gì    
8:0, 10:35, 12:45, 15:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:10, 8:30, 11:15, 11:40, 14:20
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 8:25, 10:30, 14:55, 19:15, 23:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:25, 8:30, 10:50, 13:15, 14:50, 14:55, 15:0, 15:45, 17:20, 17:25, 18:15, 20:40, 22:10, 22:30, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:20, 8:25, 17:20, 17:25, 21:45, 23:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 10:10, 10:25, 12:20, 12:45, 14:30, 15:35, 16:45, 19:0, 19:30, 20:35, 21:20, 22:50
Bệnh Viện Ma 16+    
8:15, 12:35, 17:0, 21:20
Căn Hầm    
8:35, 10:55, 13:20, 14:50, 17:55, 20:15, 22:40

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
17:20
Cậu Bé Ma    
11:0, 14:30, 18:0, 21:30
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:0, 13:30, 17:30, 20:45, 22:30
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:25, 14:0, 16:35, 19:10, 22:20
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 12:0, 15:40, 18:15, 19:20, 21:45, 23:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 21:45, 22:50
Ác Mộng    
12:45, 16:15, 19:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:15, 10:0, 11:0, 11:50, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:25, 17:20, 19:10, 20:0, 21:0, 22:45
Bệnh Viện Ma 16+    
11:45, 13:40, 15:35, 17:0, 19:10, 21:5, 23:0
Căn Hầm    
11:40, 15:10, 18:55
Tội Phạm    
10:5, 13:45, 17:25, 21:5, 23:10

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim Giờ chiếu
Kung Fu Panda 3    
10:25, 12:55, 14:15, 16:10, 17:0
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 8:45, 10:35, 10:40, 12:25, 12:35, 14:15, 14:30, 16:10, 16:25, 18:5, 18:20, 20:0, 20:15, 21:55, 22:10, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:15, 20:35, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:30, 12:20, 18:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:35, 8:55, 9:0, 9:30, 10:40, 11:5, 11:10, 11:40, 12:15, 12:45, 13:15, 13:20, 13:50, 14:55, 15:25, 15:30, 16:35, 17:5, 17:35, 17:40, 18:10, 19:15, 19:45, 19:50, 21:0, 21:25, 21:45, 22:0, 22:30, 23:10, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
8:35, 10:45, 14:55, 19:0, 21:10, 23:20, 23:45
Căn Hầm    
8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30

Tháng 8

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 16:10, 19:50
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
11:10, 14:0
Vòng Eo 56 16+    
12:30, 14:20, 16:50, 18:40, 20:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 13:40, 17:0, 19:10, 21:20
Ác Mộng    
9:0, 18:0, 21:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Bệnh Viện Ma 16+    
11:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:40

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:10, 18:5
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:10
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 10:50, 12:50, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:55, 9:50, 11:5, 13:15, 14:5, 15:25, 17:35, 18:20, 19:45, 21:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 11:15, 13:20, 15:20, 17:30, 21:40
Bệnh Viện Ma 16+    
9:25, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 19:50, 21:55
Căn Hầm    
9:0, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 20:55

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:0
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 17:40, 19:40, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:25, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 19:50, 21:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:20, 11:25, 13:30, 17:40, 18:20, 19:45, 21:50
Bệnh Viện Ma 16+    
10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 20:25

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:25, 10:55, 14:0
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 17:30, 19:35, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 10:45, 11:55, 13:10, 15:5, 17:0, 19:25, 20:55, 22:20, 23:5
Lão Vệ Sĩ    
14:20, 16:25, 21:50, 23:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:5, 10:15, 11:15, 13:30, 14:35, 16:50, 19:5, 20:15, 22:30, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 11:30, 13:45, 15:35, 17:50, 20:10, 23:20
Căn Hầm    
8:20, 16:0, 18:30, 20:45

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
16:10
Vòng Eo 56 16+    
7:55, 12:5, 12:20, 17:15, 18:45, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:5, 9:40, 10:20, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 19:5, 20:55, 21:25, 23:15
Lão Vệ Sĩ    
8:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:25, 10:5, 10:15, 12:25, 12:50, 14:30, 14:40, 16:55, 19:5, 20:45, 21:20, 23:15, 23:35
Bệnh Viện Ma 16+    
7:55, 8:0, 10:0, 10:5, 14:0, 14:25, 16:35, 18:50, 21:30, 23:0, 23:40
Căn Hầm    
12:35, 14:50, 17:5, 21:30, 23:40

Rạp Platinum Cineplex Times City

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
10:20, 12:15, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
11:10, 14:50, 18:25
Ác Mộng    
11:20, 15:5, 19:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 12:30, 13:0, 15:0, 16:30, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:45, 13:10, 13:40, 15:35, 17:0, 17:30, 19:25, 20:50, 21:20
Căn Hầm    
10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Tội Phạm    
10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10

Rạp Platinum Vincom Royal City

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:20, 15:10, 19:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:10, 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
11:10, 14:50, 18:25
Ác Mộng    
13:15, 17:5, 20:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:0, 12:30, 13:0, 15:0, 16:30, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:25, 21:20
Căn Hầm    
10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:20
Tội Phạm    
10:40, 12:50, 14:55, 17:0, 19:5, 21:10

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
10:40, 14:45, 18:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
12:35, 16:35, 20:30
Ác Mộng    
11:10, 15:10, 19:5
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:40
Căn Hầm    
13:10, 17:5, 21:0
Tội Phạm    
10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:5, 21:10

Trung Tâm Văn Hóa Kim Đồng

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 16:10, 22:0

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:20, 10:45, 12:40, 16:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:15, 9:0, 10:25, 12:45, 15:5, 17:30, 19:50, 22:10, 23:40
Lão Vệ Sĩ    
8:30, 10:0, 14:40, 22:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 10:15, 11:20, 11:45, 11:50, 12:0, 12:25, 13:25, 14:35, 15:0, 15:40, 16:10, 16:15, 16:50, 17:50, 18:20, 18:25, 19:0, 20:0, 20:30, 20:35, 20:40, 21:15, 22:15, 22:20, 22:40, 22:45, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:50
Căn Hầm    
8:30, 10:15, 12:35, 14:50, 17:15, 18:40, 21:0, 23:20

 

lich-chieu-phim-017.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

Rạp CGV Parkson Paragon

Tên phim Giờ chiếu
Zootopia: Phi Vụ Động Trời    
8:55, 12:0
The Himalayas    
10:30, 13:0, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:20, 11:40, 14:0, 16:20, 18:30, 20:50, 23:10
Lão Vệ Sĩ    
13:10, 21:0, 23:0, 23:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 11:20, 12:20, 13:40, 14:30, 16:0, 18:10, 19:0, 21:10, 22:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
11:0, 15:0, 17:0, 19:10, 21:20, 23:25
Căn Hầm    
9:40, 14:10, 16:30, 18:40, 21:0

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
8:20
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
16:30
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:30, 15:20, 17:50, 19:0, 21:0, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:10, 15:30, 19:50, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 20:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:50, 10:40, 12:30, 13:20, 14:40, 15:40, 16:40, 17:10, 18:40, 19:30, 20:40
Căn Hầm    
11:20, 17:40, 21:30
Tội Phạm    
9:10, 13:20

Galaxy Tân Bình

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 13:45
Vòng Eo 56 16+    
9:0, 11:30, 16:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 14:15, 20:0, 22:0
Lão Vệ Sĩ    
15:30
Cậu Bé Rừng Xanh   
11:45, 16:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:50, 11:0, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 18:50, 19:30, 20:25, 21:20, 22:15
Tội Phạm    
12:15

Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
10:45, 14:45, 18:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:0
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:15, 20:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:45, 13:45, 15:45, 19:45, 21:45
Lão Vệ Sĩ    
9:45, 12:45, 18:0
Ác Mộng    
9:0, 22:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
16:30, 18:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
11:50, 13:30, 19:0, 21:45
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
13:50, 21:15
Vòng Eo 56 16+    
9:45, 12:45, 14:30, 15:35, 16:30, 18:15, 20:0, 22:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:45, 13:35, 15:15, 17:15, 19:15, 20:40
Lão Vệ Sĩ    
17:20
Ác Mộng    
10:5, 16:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
15:0, 17:0, 21:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 9:25, 10:25, 11:15, 12:0, 12:15, 13:5, 14:5, 14:55, 15:55, 16:45, 17:45, 18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 22:40, 23:0
Tội Phạm    
11:35, 18:0

Rạp CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
23:10
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 10:10, 14:30, 18:50, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:10, 11:10, 12:10, 13:50, 16:30, 18:20, 20:50, 21:0, 23:10, 23:20
Lão Vệ Sĩ    
8:15, 14:20, 18:40, 23:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
8:20, 9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:0, 18:0, 19:10, 20:10, 21:20, 22:20, 23:30
Căn Hầm    
9:40, 12:0, 16:20, 20:40, 20:50

Rạp Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50
Vòng Eo 56 16+    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:30, 14:30, 18:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:30, 9:40, 11:0, 11:40, 12:30, 13:40, 15:0, 15:40, 16:30, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:40
Căn Hầm    
8:20, 9:0, 12:40, 13:0, 21:0, 21:10
Tội Phạm    
10:20, 14:40, 16:50, 19:0

Rạp Lotte Cinema Diamond

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:50
Vòng Eo 56 16+    
11:35, 16:15, 18:45
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:20, 13:35, 20:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:10, 13:10
Bệnh Viện Ma 16+    
10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 17:10, 20:15, 21:10

Rạp CGV Pandora City

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
22:10, 22:40
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 10:50, 11:0, 12:50, 14:50, 15:20, 16:50, 18:50, 20:50, 21:50, 22:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:15, 13:40, 13:45, 16:0, 18:20, 20:30, 22:45, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
11:30, 15:50, 22:10, 23:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
22:40, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:10, 8:50, 9:20, 9:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Căn Hầm    
8:30, 9:15, 13:0, 13:30, 17:20, 17:50, 19:40, 20:0

Rạp CGV Crescent Mall

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:40
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:10, 13:5, 17:30, 21:45, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:20, 13:40, 15:0, 16:0, 18:20, 19:25, 20:40, 23:5
Lão Vệ Sĩ    
13:45, 18:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:40, 12:40, 13:50, 14:50, 16:0, 17:0, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20, 22:30, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:50
Căn Hầm    
9:15, 11:30, 15:40, 20:0, 22:20

Rạp CGV C.T Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
8:50
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 8:30, 9:0, 9:40, 10:10, 12:0, 13:10, 13:40, 14:20, 17:30, 17:40, 21:40, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:20, 8:30, 12:0, 12:10, 14:0, 14:40, 15:10, 16:10, 20:20, 20:30, 22:40, 22:50
Lão Vệ Sĩ    
10:0, 10:20, 14:10, 14:20, 18:20, 18:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 10:0, 10:50, 13:0, 15:10, 16:20, 17:20, 19:30, 20:50, 21:40, 23:0, 23:50
Căn Hầm    
8:0, 11:0, 12:10, 15:20, 16:10, 18:30, 19:30, 23:50

Rạp CGV Hùng Vương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
7:40
Vòng Eo 56 16+    
9:20, 11:20, 13:15, 15:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:10, 10:0, 10:20, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20, 23:10, 23:30
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 9:0, 11:10, 12:20, 13:20, 13:50, 14:30, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 19:50, 21:0, 21:50, 22:0, 23:55
Bệnh Viện Ma 16+    
7:45, 10:20, 11:0, 12:0, 14:10, 15:20, 18:40, 21:45, 23:50
Căn Hầm    
8:40, 13:10, 17:30, 19:40

Rạp CGV Liberty Citypoint

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
15:0
Vòng Eo 56 16+    
8:50, 14:0, 14:20, 18:20
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
0:10, 9:30, 9:40, 12:40, 16:0, 18:10, 18:30, 20:30
Lão Vệ Sĩ    
0:40, 0:45, 10:45, 16:20
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:20, 11:30, 11:50, 12:0, 13:40, 14:10, 15:50, 16:20, 18:0, 20:10, 20:50, 22:20, 22:45, 23:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 9:45, 11:45, 11:50, 12:10, 20:15, 22:30
Căn Hầm    
18:10, 20:30, 22:30

Lotte Cinema Cantavil

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
10:45
Vòng Eo 56 16+    
9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:55, 10:0, 10:40, 11:0, 12:5, 13:5, 14:10, 14:50, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:0, 19:20, 20:25, 21:25
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 9:0, 10:10, 11:5, 12:15, 13:10, 13:40, 14:20, 15:15, 15:45, 15:55, 16:25, 17:20, 17:50, 18:0, 18:30, 19:25, 19:55, 20:5, 20:35, 21:5, 21:30, 22:0
Căn Hầm    
8:35, 12:45, 16:55
Tội Phạm    
8:30, 13:40, 21:5

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:0
Vòng Eo 56 16+    
13:50, 17:45, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 14:0, 14:10, 18:20, 18:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:50, 15:45, 19:40
Bệnh Viện Ma 16+    
9:20, 11:20, 11:55, 13:20, 15:20, 16:15, 17:20, 19:20, 20:35, 21:20

Mega GS Cao Thắng

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
9:10, 16:20
Nhãn Lực Siêu Nhiên    
8:50, 12:50
Vòng Eo 56 16+    
11:40, 16:40, 20:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:40, 12:0, 14:10, 15:40, 18:30, 19:50, 22:10
Lão Vệ Sĩ    
11:5, 14:55
Ác Mộng    
13:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:50, 16:0, 19:10, 20:20, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Tội Phạm   
11:25, 13:35, 15:45, 17:45, 22:35

Galaxy Nguyễn Du

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 15:50, 21:35, 21:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 17:40, 17:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
15:55, 18:0, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:35, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 19:40, 20:10, 22:0, 23:20

Galaxy Nguyễn Trãi

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:55, 15:50, 21:35
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:35, 17:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
11:45, 13:50, 18:0, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
9:35, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 19:40, 20:10, 22:0, 23:20

Đống Đa

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:30, 20:10, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30
Ác Mộng    
12:10, 16:10, 18:0
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:20, 19:30, 21:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:50, 19:40, 20:50, 21:40

Rạp CGV Thảo Điền Pearl

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:5, 8:40, 10:35, 18:50, 18:55, 23:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:0, 11:30, 13:30, 20:10, 22:30
Lão Vệ Sĩ    
12:35, 16:50, 23:10
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 8:40, 9:50, 10:0, 10:50, 11:20, 12:0, 12:10, 13:0, 14:10, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 16:30, 17:20, 18:0, 19:0, 19:30, 21:10, 21:40, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
8:20, 9:20, 14:35, 16:10, 16:45, 18:20, 20:30, 20:35, 22:40, 22:45
Căn Hầm    
8:20, 10:10, 10:15, 13:50, 18:20, 20:50

Rạp CGV SC VivoCity

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 11:40, 16:0, 20:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:10, 9:20, 9:25, 10:45, 12:10, 15:0, 18:0, 19:10, 22:15
Lão Vệ Sĩ    
7:10, 9:0, 13:15, 23:55
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:0, 9:10, 10:0, 10:30, 11:0, 11:20, 12:40, 13:30, 14:30, 14:50, 15:20, 15:40, 16:40, 17:0, 17:30, 17:50, 18:50, 20:0, 21:0, 21:30, 22:10, 23:10, 23:40
Bệnh Viện Ma 16+    
8:45, 13:0, 17:15, 19:40
Căn Hầm    
11:35, 13:45, 21:30, 23:45

Rạp CGV Thủ Đức

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 16:0, 18:0
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
9:30, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
10:30, 14:50, 20:30, 23:30
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 9:50, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, 22:50, 23:50
Căn Hầm    
9:0, 11:20, 13:40, 20:0, 22:20

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:20, 15:10, 17:10, 21:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
11:10, 15:30, 17:30, 19:50
Lão Vệ Sĩ    
9:30, 13:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 10:0, 12:5, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 19:35, 20:40, 21:50
Bệnh Viện Ma 16+    
9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:25, 18:25, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30
Căn Hầm    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 19:45, 21:45, 22:45
Tội Phạm    
9:0, 13:20, 17:40, 22:0

CGV Gò Vấp

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:30, 8:40, 8:45, 8:50, 9:0, 9:30, 11:20, 13:0, 13:5, 13:10, 13:15, 15:0, 15:10, 16:50, 17:0, 17:40, 18:50, 19:0, 20:30, 20:50, 22:50, 23:30, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:30, 9:10, 9:20, 10:0, 10:40, 10:50, 11:10, 12:50, 13:0, 13:20, 15:0, 15:10, 15:30, 17:10, 17:20, 17:40, 19:20, 19:30, 19:50, 21:40
Lão Vệ Sĩ    
8:0, 8:40, 8:50, 15:40, 16:20, 21:45
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:40, 9:50, 11:50, 12:0, 12:40, 17:0, 22:20, 22:30, 23:20
Bệnh Viện Ma 16+    
9:0, 9:20, 11:0, 11:10, 13:30, 13:40, 14:50, 18:40, 19:30, 19:45, 20:40, 20:45, 21:30, 22:40, 22:50
Căn Hầm    
11:20, 15:30, 23:50

CGV Pearl Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
8:0, 8:20, 9:30, 9:50, 13:50, 14:0, 18:10, 23:40
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:50, 11:15, 13:40, 16:0, 18:15, 18:20, 20:40, 20:45, 23:0
Lão Vệ Sĩ    
8:0, 10:20, 14:40, 23:10, 23:50
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:45, 19:50, 21:50, 22:0
Bệnh Viện Ma 16+    
8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:45
Căn Hầm    
11:45, 15:50, 20:10, 22:30

Cinebox 212

Tên phim Giờ chiếu
Vòng Eo 56 16+    
11:40, 12:30, 14:20, 18:0, 19:50
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
10:0, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Ác Mộng    
10:40, 16:10, 21:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Bệnh Viện Ma 16+    
9:40, 12:0, 13:55, 15:50, 17:45, 19:40, 21:35

 

lich-chieu-phim-06.jpg

Lịch phim chiếu các rạp trên toàn quốc ngày 16/4/2016

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP NGÀY 16/4/2016 TẠI HÀ NỘI:

Lotte Hải Phòng

Tên phim Giờ chiếu
Vợ Ơi... Em Ở Đâu?    
9:45, 13:5, 13:50, 13:55, 17:55, 21:35, 22:0, 22:15
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
17:40, 17:45
Vòng Eo 56 16+    
9:15, 9:30, 9:45, 11:15, 11:35, 11:45, 13:40, 15:30, 15:45, 16:0, 17:30, 17:50, 19:30, 19:55, 20:15, 22:0, 22:15
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông   
8:40, 8:45, 10:55, 11:0, 13:10, 13:15, 15:25, 15:30, 20:35, 20:40
Cậu Bé Rừng Xanh    
9:0, 9:10, 11:10, 11:20, 17:40, 17:50, 22:0, 22:10
Bệnh Viện Ma 16+    
8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55
Căn Hầm    
11:40, 15:45, 19:50

Rạp CGV Thùy Dương Plaza

Tên phim Giờ chiếu
Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý    
12:10, 23:0
Vòng Eo 56 16+    
8:10, 10:15, 12:5, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 23:55
Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông    
8:5, 10:0, 10:20, 12:40, 14:20, 16:40, 17:0, 19:0, 19:15, 21:30, 23:10, 23:45
Lão Vệ Sĩ    
8:15, 12:20, 15:0, 21:15
Cậu Bé Rừng Xanh    
8:30, 9:0, 9:50, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30, 23:15, 23:55
Bệnh Viện Ma 16+    
8:15, 10:10, 15:10, 17:20, 19:25, 21:40
Căn Hầm    
8:20, 9:10, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45, 23:50

Nguồn: Tổng hợp

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký