LMHT 4.21: chi tiết phiên bản cập nhật 4.21. Những chi tiết phiên bản cập nhật lmht 4.21 về hình ảnh cũng như bắt đầu chỉnh sửa các trang bị đã chính thức chuẩn bị bắt đầu ở phiên bản chính thức.

Hình nền đăng nhập của Rek'Sai

Cũng như các tướng mới hay các trang phục mới ra mắt gần đây, Rek'Sai đã có hình nền động khi đăng nhập. Vậy là sau khi có hình nền động cho Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu, hình nền đăng nhập của Rek'Sai cũng đã được Riot hoàn thành.

Trang phục Thresh Huyết Nguyệt và Elise Huyết Nguyệt chính thức ra mắt

Hai trang phục này đã được hoàn thiện để ra mắt trong LMHT 4.21

Thresh Huyết Nguyệt

lmht-4.21.jpg

lmht-4.21-1.jpg

lmht-4.21-2.jpg

lmht-4.21-3.jpg

lmht-4.21-4.jpg

lmht-4.21-5.jpg

Elise Huyết Nguyệt

lmht-4.21-6.jpg

lmht-4.21-17.jpg

lmht-4.21-8.jpg

lmht-4.21-9.jpg

lmht-4.21-10.jpg

lmht-4.21-11.jpg

lmht-4.21-12.jpg

lmht-4.21-13.jpg

lmht-4.21-14.jpg

lmht-4.21-15.jpg

lmht-4.21-16.jpg

Chỉnh sửa cân bằng tướng

Rek'Sai

Kẻ Săn Mồi (Q ở dạng độn thổ) thời gian làm hiện hình tăng từ 2 giây lên 2.5 giây trong phiên bản cập nhật 4.21

Chỉnh sửa cân bằng trang bị

Phù Phép: Đồ Tể.

Sát thương phép trên mỗi đòn đánh giảm từ 40 xuống 25.

Phù Phép: Chiến Binh.

Vẫn giữ nguyên tăng 10 xuyên giáp chứ không còn tăng thêm 10% sát thương vật lý vào tướng địch.

Zz'Rot Portal (Cổng Hư Không)

Loại bỏ trang bị này.

Chỉnh sửa Phép bổ trợ

Vẫn giữ nguyên như bình thường, không còn đề cập đến có thể sử dụng 2 trừng phạt 1 lúc.

Theo game4v