Khối nghệ thuật được phép tuyển sinh thêm 30 ngành. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã làm việc với đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về khối ngành nghệ thuật. Qua quá trình làm việc, hai bên đã thống nhất, các ngành nghệ thuật không đáp ứng được các điều kiện về đội ngũ và bị dừng tuyển sinh là đúng quy định. Đây là thực tế trong đào tạo ở nhiều trường nghệ thuật hiện nay.

Chân dung thành đạt Thể hình đẹp

Với tình hình thực tế đó, để đảm bảo cho các trường ổn định, không bị gián đoạn đào tạo, có thời gian khắc phục, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng các biện pháp có tính đặc thù để đảm bảo đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quá độ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý áp dụng một số biện pháp đặc thù, không hạ thấp tiêu chuẩn điều kiện về đội ngũ.

Cụ thể, các biện pháp có tính đặc thù khi xem xét là tính giảng viên cơ hữu đối với giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư đã nghỉ hưu (ký hợp đồng dài hạn với một trường duy nhất). Các thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn khác có hợp đồng làm giảng viên tại trường (ký với một trường duy nhất), tỷ lệ được tính tối đa bằng 50% giảng viên cơ hữu, tuỳ theo thời gian cho phép tham gia giảng dạy của thủ trưởng cơ quan đang làm việc. Các giảng viên có chuyên môn gần với ngành đào tạo và phải có ít nhất 2 công trình nghiên cứu thuộc ngành đào tạo (chỉ được tính là giảng viên cơ hữu trong một ngành đào tạo).

Các điều kiện đặc thù này chỉ áp dụng trong thời gian quá độ (đến năm 2017). Sau thời gian quá độ, nếu không đáp ứng được điều kiện chung vẫn bị xử lý dừng tuyển sinh theo đúng quy định. Với việc áp dụng các biện pháp đặc thù mà ngành đào tạo vẫn không đáp ứng điều kiện về đội ngũ, thì chưa cho phép tuyển sinh trở lại.