Khai cuộc trong cờ tướng: Tìm hiểu thế "Pháo Đầu Mã Quỳ" (Biến 1). Mời quý bạn đam mê cờ tướng tìm hiểu về thế "pháo đầu mã quỳ", đây là thế cờ khai cuộc thường dùng trong cờ tướng. Với sự biến hóa khôn lường của thế cờ này dẫn đến nhiều cờ thủ luôn sử dụng thế cờ này để khai cuộc rất hiệu quả.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký