Tin tức - Hỗ trợ ngư dân vay tiền đóng tàu vỏ thép. Theo Nghị định 67, việc quyết định đầu tư đóng tàu là quyền của bà con ngư dân, bà con tự quyết định nơi vay vốn, mẫu tàu, hiệu quả đầu tư. Nhà nước chỉ đưa ra các hỗ trợ về tín dụng, về bảo hiểm... cho ngư dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:

Hỗ trợ ngư dân vay tiền đóng tàu vỏ thép

Trao đổi với báo chí về Nghị định 67/2014 của Chính phủ, có hiệu lực từ 25.8, với nhiều chính sách phát triển thủy sản, ưu tiên đánh bắt xa bờ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Nhà nước sẽ tạo điều kiện tối đa trên cơ sở hỗ trợ lãi suất, để ngư dân và các ngân hàng có thể làm việc trực tiếp với nhau có hiệu quả nhất. Đối với ngư dân vay vốn đóng tàu, nhất là tàu vỏ thép, Nghị định quy định mức lãi suất hết sức ưu đãi, cụ thể là từ 1 - 3%/năm, thời gian vay là 11 năm. Hạn mức cho vay cũng hết sức cao từ 70 - 95% giá trị đóng mới tàu.Cùng với đó, chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho thân tàu và thuyền viên với thủ tục nhanh gọn nhất cũng sẽ giúp ngư dân của chúng ta an tâm bám biển hơn.

"Vừa qua, có nhiều ngư dân có điều kiện kinh tế khó khăn tới mức phải vay "nóng" để trang trải cho gia đình mình trong quãng thời gian đi biển. Điều này gây hạn chế cho việc ra khơi, nhất là ra khơi xa, đánh bắt dài ngày của bà con".

* Nhưng có ý kiến cho rằng, chỉ với một nghị định thì khó mà thay đổi được chiến lược phát triển thuỷ sản của Việt Nam?

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Mục tiêu của Chính phủ không phải điều chỉnh mọi vấn đề của thủy sản mà chỉ giới hạn trong các vấn đề cốt yếu nhất, quan trọng nhất có thể tạo ra bước phát triển đột phá cho ngành thủy sản. Các nội dung hiện nay của nghị định đã được Chính phủ, ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc, xem xét trên nhiều mặt, thảo luận kỹ, cẩn trọng, nhiều lần, rút kinh nghiệm từ việc triển khai các chính sách hỗ trợ đóng tàu trước đây. Qua thực tiễn triển khai nghị định, Chính phủ sẽ sơ kết việc thực hiện vào cuối năm 2016 để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

* Trước đây, chúng ta cũng đã từng có nhiều chính sách phát triển thuỷ sản nhưng hiệu quả rất thấp, đặc biệt là chương trình tín dụng cho vay đánh bắt xa bờ đã gần như thất bại hoàn toàn?

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Theo Nghị định 67, việc quyết định đầu tư đóng tàu là quyền của bà con ngư dân, bà con tự quyết định nơi vay vốn, mẫu tàu, hiệu quả đầu tư. Nhà nước chỉ đưa ra các hỗ trợ về tín dụng, về bảo hiểm... cho ngư dân.

Chính phủ cũng rất thận trọng trong việc triển khai thực hiện. Trong Nghị định 67, Chính phủ cho phép từ thực tế tại địa phương, các địa phương quyết định lựa chọn đối tượng thí điểm triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả thực hiện hiệu quả thì nhân rộng ra toàn địa phương.

* Có thông tin cho rằng, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo ngư dân thay toàn bộ tàu đánh cá hiện tại bằng tàu vỏ thép?

Ưu điểm của tàu sắt trong đánh bắt xa bờ là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc đầu tư tàu vỏ thép cũng có những khó khăn riêng như đầu tư lớn, chi phí vận hành cao, thuyền viên phải được đào tạo...
Quan điểm của Chính phủ là không chuyển đổi toàn bộ tàu vỏ gỗ sang tàu vỏ thép bằng mọi giá mà cần tiến hành có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm. Chính vì thế, trong Nghị định 67, song song với việc hỗ trợ đóng tàu vỏ thép, Chính phủ vẫn có chính sách hỗ trợ đầu tư đóng mới tàu vỏ gỗ công suất lớn xa bờ, hỗ trợ ngư dân nâng cấp tàu đang hoạt động, hỗ trợ chi phí đào tạo thuyền viên, hỗ trợ chi phí bảo dưỡng tàu...

Chính phủ luôn chỉ đạo phải nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho ngư dân, coi đây là mục tiêu quan trọng nhất và kết hợp với đó là khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước ta.

Song Hà

Theo: tapchibien.vn