Hình ảnh đẹp những trái dâu tây chín mọng nhìn là thèm. Trái dâu tây chín đỏ căng mọng, được thể hiện rõ nét như chúng ta nhìn tận mắt một quả dâu tây chín đỏ chót, da căng mọng nước, hằn rõ những hạt dâu tây như những hạt vừng vàng óng.

Tổng hợp internet