Giá cà phê thứ 7, bảng "giá cà phê ngày 5/11/2016" trực tuyến, giá cà phê ngày 5/11/2016 tăng 400,000 đồng/tấn lên 44,7 triệu đồng/tấn, giá cà phê 5/11/2016 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 5/11/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 2245 -23(-1.03%)
Cà phê NewYork(05/16) 171.35 -2.7(-1.64%)
FOB (HCM) 2,068 Trừ lùi:-130
Đắk Lăk 45,100 +400
Lâm Đồng 44,500 +400
Gia Lai 45,100 +400
Đắk Nông 45,200 +400
Arabica vùng cao 92,600 0
Arabica vùng thấp 65,000 0
Hồ tiêu 129,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,290 +5

Giá cà phê hôm nay 5/11/2016 nhân xô Đắk Lắk tăng 400,000 đồng/tấn lên 44,7 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 5/11/2016 tại thị trường Việt Nam và thế giới đều tăng. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 11/16 tăng 22 USD/tấn, hay +0,99% lên mức 2.245 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng tăng 22 - 25 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 12/16 tăng 5,70 cent/lb hay +3,44% lên mức 171,35 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 5,55 - 5,70 cent/lb.

Sáng nay, giá cà phê ngày 5/11/2016 nhân xô tại Tây Nguyên tăng 400 ngàn đồng/tấn, lên mức 44,5 - 45,2 triệu đồng/ tấn.

Tổng hợp giá cà phê ngày 5/11/2016

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký