Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công an năm 2014. Tuyển sinh nhiều nhất khối công an thuộc về Học viện An ninh nhân dân với hơn 1200 chỉ tiêu.

Doanh nhân khởi nghiệp

Các trường công an đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cụ thể như sau:

9b771aee-89f4-4e38-af3e-e83b906b79a0.jpg

40e31c63-bdcb-4468-8532-985ed419598d.jpg

75212b2e-c59c-48f6-8b34-013546a84ef1.jpg

a4b9dbb4-08e4-431b-b988-943363cd32dc.jpg

f8584c3c-7003-466a-808e-4a7f14da10d2.jpg

Nguồn: tiin.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký