Dạy đánh cờ tướng - Thế Cửu Âm Chân Kinh - Bài 4. Bài dạy đánh cờ tướng tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vận dụng thế "Cửu Âm Chân Kinh" thế cờ này được khá nhiều cờ thủ vận dụng trong khi khai cuộc. Cùng xem sự lợi hại của thế cờ "Cửu Âm Chân Kinh" qua video hướng dẫn đánh cờ tướng dưới đây.

VIDEO HƯỚNG DẪN: