Dạy Đánh Cờ Tướng - Thế Cửu Âm Bạch Cốt Trảo - Bài 10. Tiếp theo là bài học đánh cờ tướng thứ 10. Chúng ta sẽ nghiên cứu về thế cờ khai cuộc "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" thế cờ này được xem như là loại khai cuộc tà môn của ngũ độc . Loại khai cuộc này bị khắc chế bởi cửu âm chân kinh của thiếu lâm. Cùng tim hiểu sâu về thế cờ này qua video dưới.

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký