Dạy Đánh Cờ Tướng - Thế Cờ Toả Tâm Pháp Phần 1 - Bài 13. Cùng tìm hiểu về thế cờ Tỏa Tâm Pháp trong bài học đánh cờ tướng thứ 13 này. Trong lịch sử cờ tướng đây là trận quyết đấu với quyết tâm khá cao, đây là một chiêu lấy nhu thắng cương và có nước nhìn cờ sâu, tính trước hàng trục nước cờ.

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký