Dạy Đánh Cờ Tướng - Thế Cờ Pháo Đầu Đối Bình Phong Mã. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thế cờ tướng Pháo Đầu Đối Bình Phong Mã, để triển khai và vận dụng tốt thế cờ này mọi người hãy xem video hướng dẫn bên dưới để có cái nhìn tổng quan về thế Pháo Đầu Đối Bình Phong Mã.

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký