Dạy Đánh Cờ Tướng - Thế Cờ Khai Thác Tâm Hung. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thế cờ tướng Khai Thác Tâm Hung, thế cờ này được liệt vào hàng một trong những thế cờ sát cục vô cùng lợi hại. Cùng xem video hướng dẫn vận dụng và triển khai thế cờ này.

VIDEO HƯỚNG DẪN: