Dạy Đánh Cờ Tướng - Chiêu Toả Tâm Pháp phần 2 - Bài 14. Tiếp tục với bài học 14 chúng ta nghiên cứu tiếp thế cờ "Tỏa Tâm Pháp" còn dang dở ở phần 1. Trong lịch sử cờ tướng đây là trận quyết đấu với quyết tâm khá cao, đây là một chiêu lấy nhu thắng cương và có nước nhìn cờ sâu, tính trước hàng trục nước cờ.

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký