Trong tổng số các khối thi tại cụm thi số 26 thì điểm cao nhất khối A đạt 28,9 điểm, trong đó khối A1 đã có thí sinh đạt điểm cao nhất 27,33; khối B cao nhất là 25,45; Khối C là 26; Khối D là 27 điểm.

(Ảnh minh họa)

Trường ĐH Giao thông Vận tải phụ trách tổ chức chấm bài THPT Quốc gia năm 2016 ở cụm thi số 26 của tỉnh Bắc Ninh vừa công bố kết quả bài thi của thí sinh.

Thông tin do PGS.TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (ĐH Giao thông Vận tải) cung cấp cho báo Điện tử VOV tối 14/7 cho thấy:

Thống kê theo khối thi: Thí sinh khối A có số điểm cao nhất là 28,9; Khối A1 có thí sinh đạt điểm cao nhất 27,33; Khối B cao nhất là 25,45; Khối C có thí sinh cao nhất điểm nhất là 26; Khối D có thí sinh cao điểm nhất là 27 điểm.

Môn Toán có tổng số 6751 thí sinh dự thi THPT Quốc gia, cao điểm nhất có 2 thí sinh được điểm 10. Số thí sinh đạt điểm trên Trung bình là 5590 em; Từ 1 điểm trở xuống là 46 em.

Môn Vật Lý có tổng số 4702 thí sinh dự thi. Cao điểm nhất là 9,8 điểm có 3 thí sinh. Điểm trên trung bình có 4238 em. Từ 1 điểm trở xuống là 1 thí sinh.

Môn Hóa học có 4081 thí sinh. Có 5 thí sinh đạt 9,6 điểm. Số thí sinh đạt điểm trên Trung bình là 3426. Không có thí sinh nào có điểm thi từ 1 trở xuống.

Môn Ngữ văn: Tổng số thí sinh là 6508 em dự thi. Số thí sinh đạt điểm trên Trung bình là 3403. Từ 1 điểm trở xuống có 6 em. Có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm.

Môn Tiếng Anh có tổng số thí sinh dự thi là 6381 em; 1 thí sinh có điểm cao nhất là 9,63. Tổng số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 1062. Chỉ có 1 thí sinh đạt 1 điểm trở xuống.

Môn Địa lý có 1750 thí sinh dự thi; có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm. Tổng số thí sinh đạt điểm trên Trung bình là 1266. Có 4 thí sinh đạt 1 điểm trở xuống.

Môn Lịch Sử có 401 thí sinh dự thi; có 4 thí sinh đạt điểm 9. Số thí sinh trên trung bình là 333 em. Có 6 em đạt điểm từ 1 trở xuống.

Môn Sinh học có 834 em đạt điểm trên Trung bình. Có 1 thí sinh đạt 9,6 điểm. Số lượng thí sinh đạt điểm trên Trung bình là 603 em. Không có thí sinh nào đạt từ 1 điểm trở xuống./.

Nguồn: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/diem-thi-thpt-quoc-gia-cum-thi-so-26-diem-cao-nhat-khoi-a-la-289-530359.vov