Cờ tướng khai cuộc: Thế cờ pháo đầu phá mã quỳ (biến 3). Ở những thế cờ khai cuộc trước chúng ta đã tìm hiểu thế cờ "pháo đầu phá mã quỳ" biến 1 và 2. Ở bài này chúng ta cùng nghiên cứu đến sự lợi hại của thế "Pháo đầu phá mã quỳ biến 3".