Chuyên gia có thể được hưởng lương 150tr/tháng ở TPHCM. Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua vừa ký kết luận của Ban thường vụ Thành ủy TP về một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao theo đề xuất của Ban tổ chức Thành ủy TP.

Doanh nghiệp Doanh nhân

Theo đó, chuyên gia khoa học - công nghệ được ký hợp đồng lao động theo thời gian hợp đồng thực hiện đề án, hợp đồng giữa chuyên gia với đơn vị sử dụng chuyên gia, phù hợp với đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng dự kiến sẽ hoàn thành. Đồng thời, được hưởng thu nhập theo sự thỏa thuận trực tiếp giữa thủ trưởng đơn vị với các chuyên gia theo mức không quá 150 triệu đồng/tháng. Việc tăng thu nhập hoặc phụ cấp sẽ được thỏa thuận lại giữa thủ trưởng đơn vị với chuyên gia khi ký hợp đồng lao động cho kỳ tiếp theo. Chủ nhiệm đề án, cơ quan chủ trì đề án được hưởng phân chia lợi nhuận trên sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao vào sản xuất - kinh doanh hoặc thương mại hóa theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.

Trước mắt thực hiện thí điểm tại bốn cơ quan: Khu công nghệ cao TP, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa học - công nghệ tính toán (Sở Khoa học - công nghệ TP), Trung tâm Công nghệ sinh học (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM).

nguồn: soha.vn

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký