Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/7/2016. Giá cà phê ngày 8/7/2016 tăng thêm 500.000 đồng/tấn xuống 38,2 triệu đồng/tấn, xem giá cà phê 9/7/2016 tại thị trường trong nước, thế giới,  giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 9/07/2016:

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London(05/16) 1797 +35(1.95%)
Cà phê NewYork(05/16) 144.1 +2.3(1.6%)
FOB (HCM) 1,742 Trừ lùi:-55
Đắk Lăk 38,200 +500
Lâm Đồng 37,700 +500
Gia Lai 38,300 +500
Đắk Nông 38,200 +500
Arabica vùng cao 82,600 0
Arabica vùng thấp 40,000 0
Hồ tiêu 172,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,260 0

Giá cà phê hôm nay 9/7/2016 nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 200.000 đồng/tấn lên 37,7 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê 9/7/2016 Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 13 USD từ 1.719 USD/tấn hôm qua lên 1.732 USD/tấn. Giá cà phê ngày 9/7/2016 Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 12-13 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.760 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.762 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.776 USD/tấn;Kỳ hạn giao tháng 1/2017 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.786 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục giảm đồng loạt 1,5 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 140,45 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 141,8 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 144,8 cent/pound;Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 1,5 cent/pound xuống 147,5 cent/pound.

Tổng hợp giá cà phê ngày 9/7/2016